Rok 2015

V roce 2015 zasahovali hasiči z kopřivnické jednotky celkem u 247 událostí. 205 z nich bylo vyhodnoceno jako akutních, 42 probíhalo v režimu tzv. ostatních činností, které se takto sledují od roku 2014, ale nezahrnují se do statistického sledování.

Výkon nepřetržité služby v jednotce zajišťuje celkem 21 hasičů. 3 členové z tohoto počtu jsou zaměstnanci pracující na plný úvazek a zajišťují kromě obsazení dopolední pohotovosti zejména údržbu techniky, objektu a technický servis pro celou jednotku. Dalších 11 členů pracují jako profesionální hasiči u Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, v podnikové jednotce nebo v Armádě ČR. Díky tomu je zajištěna vysoká odborná úroveň jednotky. Z celkového počtu 21 má 12 členů odbornou způsobilost na funkci velitel družstva a 14 na funkci strojník. Jednotka je předurčena na zásahy u dopravních nehod a na úniky nebezpečných látek.

 

 

Celý příspěvek

Činnost jednotky ve 4. čtvrtletí roku 2015

P1180189

V posledním čtvrtletí roku 2015 vyjížděli hasiči z kopřivnické jednotky ke 43 zásahům. Poměr mezi jednotlivými druhy událostí kopíruje předešlá sledovaná období i celorepublikové statistiky. Nejčastěji hasiči vyjíždějí k různým druhům technické pomoci, následují požáry a dopravní nehody. Celkový počet zásahů v roce 2015 dosáhl k číslu 205. Dalších 42 událostí bylo v režimu tzv. ostatních činností, což jsou zásahy, které nejsou charakterizovány jako neodkladné s nebezpečím z prodlení.

Celý příspěvek

Nové dopravní automobily

Město Kopřivnice pořídilo v roce 2015 nové dopravní automobily pro jednotky SDH v místních částech Mniší a Lubina. Dodavatelem obou vozidel je společnost Wiss Czech, která je republikovým zastoupením polského výrobce hasičské techniky. Dodavatel vzešel z výběrového řízení. Předání vozidel se uskutečnilo v pátek 18. prosince 2015 na hasičské zbrojnici v Kopřivnici.

Celý příspěvek

Veselé Vánoce a šťastný nový rok!

1 - kopieRok 2015 se chýlí ke svému závěru a hasiči města Kopřivnice Vám přejí krásné Vánoce, klidné prožití konce roku a šťastný nový rok bez mimořádných událostí. 🙂

Nové webové stránky

1Jak jste si již jistě všimli spustili jsme na stávající adrese zcela nové webové stránky. Původní myšlenka inovovat „webovky“ přišla počátkem loňského roku, avšak časová náročnost a celková obtížnost tvorby tohoto způsobu prezentace jednotky to neustále oddalovala. Dnes, 26. října 2015, tedy 8 let od vzniku prvních stránek, které jste mohli sledovat až do dnešního odpoledne, jsme konečně završili období příprav a testování a spustili zcela nové webové stránky Jednotky sboru dobrovolných hasičů Kopřivnice.

 

Celý příspěvek

Činnost jednotky ve 3. čtvrtletí roku 2015

uvodVelký nárůst počtu zásahů měly ve 3. kvartále roku na svědomí hlavně typicky letní události, které představují zejména likvidace nebezpečného hmyzu. Vysoký byl ovšem i počet požárů a jeden z nich, v Ženklavě, kde hořel sklad sena, patřil zároveň mezi nejdéle trvající a taky požár s největší škodou, u kterého zasahovala naše jednotka ve sledovaném období.

Celý příspěvek

Výcvik v reálných podmínkách požáru

04

15. záříjový den roku 2015 absolvovalo 12 hasičů naší jednotky odbornou přípravu
v tzv. flashover kontejneru v Hamrech u Prostějova.

 „Flashover kontejner je systém několika vzájemně propojených a speciálně
upravených lodních kontejnerů, ve kterých instruktoři připravují naprosto reálné
podmínky požáru v uzavřených prostorech (imitace požárů bytů, domů apod.)

Celý příspěvek

Činnost jednotky ve 2. čtvrtletí roku 2015

5Před pár dny začaly prázdniny a kalendářní rok se přehoupl do své druhé poloviny. Z hlediska statistik patřilo 2. čtvrtletí roku 2015 mezi ta klidnější období. Jednotka vyjížděla celkem ke 39 mimořádným událostem. Pomyslné počítadlo zásahů se v 1. pololetí roku zastavilo těsně pod stovkou, na čísle 98. Nejčastěji hasiči zasahují u různých druhů technické pomoci, následují požáry a zásahy u dopravních nehod.

Celý příspěvek

Činnost jednotky v 1. čtvrtletí roku 2015

1V prvním čtvrtletí roku 2015 jsem zasahovali celkem 59 x, což je v pětiletém sledovacím období nejvyšší počet. Skladba zásahů se výrazně nemění, lehce stoupající tendenci mají požáry a zásahy u dopravních nehod. Nejvyšší podíl mají ale tradičně technické pomoci.

Celý příspěvek

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ
Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice