POSLEDNÍ ZÁSAH

Zásah č. 76

18. 7. 2024 – 23:26
Planý poplach
Kopřivnice – Vlčovice, Průmyslový park 302
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: HZS MSK stanice Kopřivnice, JSDH Kopřivnice
Info:
Jednotky byly operačním střediskem vyslány k požáru ohlášeného elektrickou požární signalizací v jednom z podniků v průmyslové zóně. Průzkumem na místě bylo zjištěno, že bylo omylem aktivováno čidlo EPS. Událost byla překvalifikována na planý poplach.

AKTUALITY

Den s IZS 2024

IMG_1552

V sobotu 1. června dopoledne uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Kopřivnice Den se složkami integrovaného záchranného systému. Akce byla součástí celoročního programu věnovaného 140. výročí založení obecního hasičského sboru v Kopřivnici. Prvním počinem uspořádaným pod záštitou kopřivnických hasičů byla 20. dubna okrsková soutěž a soutěž O pohár rady města Kopřivnice v požárním sportu. Další z akcí, tentokrát určenou pro širokou veřejnost, byl právě tento Den s IZS a v létě budeme realizovat tematickou výstavu v proskleném pavilónu v nově zrekonstruovaném centru města.

Celý příspěvek

Výcvik na zamrzlé vodní hladině 2024

IMG_4535Hasiči využili díky dlouhotrvajícím mrazům příhodné klimatické podmínky a 17. ledna 2024 uspořádali praktický výcvik zaměřený na záchranu osob a práci na zamrzlé vodní hladině. Ideálním místem pro takový výcvik je největší vodní plocha v hasebním obvodu jednotky – přehrada Větřkovice.

Celý příspěvek

Rok 2023

Virtuální počítadlo zásahů se v roce 2023 zastavilo na čísle 117. Nejvyšší podíl představují výjezdy k různým typům činností zařazených jako technická pomoc. V roce 2023 vzrostly nad únosnou mez výjezdy později překvalifikované jako planý poplach. Ty tvořili 28 % z celkového počtu zásahů. Ve většině případů se jednalo o výjezdy na základě aktivace elektrické požární signalizace v objektu domu s byty zvláštního určení na ulici Česká. Následují výjezdy k požárům a dopravním nehodám. Dalších 41 událostí bylo neemergentního charakteru a bylo zařazeno do kategorie ostatní činnost.

Jednotka je zařazena do kategorie JPO II/1, tzn. že v nepřetržité pohotovosti zajišťuje výjezd jednoho družstva v početním stavu 1 + 3. Ve službě se střídá celkem 23 členů, z čehož 15 má odbornou způsobilost na funkci strojníka a 12 na velitele družstva. 2 členové vykonávají službu v jednotce jako své povolání a dalších 12 členů jsou zároveň profesionálními hasiči (9 příslušníků Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, 1 příslušník vojenské hasičské jednotky, 1 zaměstnanec hasičské požární služby letiště a 1 člen pracuje u městské jednotky ve Frenštátu p. R.). Z celkového počtu 23 je tedy 14 profesionálních hasičů. Jednotka je předurčena na zásahy u dopravních nehod a na úniky nebezpečných látek. Od roku 2019 se členové průběžně připravují pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou.

Celý příspěvek

Podpora SDH Kopřivnice Moravskoslezským krajem v roce 2023

Sbo1600px-5935r dobrovolných hasičů Kopřivnice obdržel dotaci Moravskoslezského kraje z titulu „Dotační program na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2023“. O poskytnutí dotace ve výši 75.100 Kč rozhodlo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 20. 2. 2023 svým usnesením č. 62/4512. Dotace byla použita na vybavení, které je využíváno při pořádání soutěží a kulturních akcí.

Celý příspěvek

Činnost jednotky 2. pololetí roku 2023

IMG_6896V 2. pololetí roku 2023 vyjížděli hasiči z kopřivnické jednotky celkem k 70 zásahům. Největší podíl mají technické pomoci, následují požáry. Oproti loňskému roku opětovně stoupl počet výjezdů, které byly později kvalifikovány jako planý poplach. V celoročním součtu to již představuje téměř 1/3 z celkového počtu všech akutních zásahů. Největší podíl na tomto čísle mají výjezdy na signál z elektrické požární signalizace v domě s byty zvláštního určení na ulici Česká. Počet zásahů za celý rok 2023 činil 117 a k tomu 41 událostí neemergentního charakteru zatřízených jako ostatní činnost. Celkem tedy hasiči během minulého roku řešili 158 událostí.

Celý příspěvek

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice