Požár

Zásah jednotky č. 201

21. 12. 2015 – 12:19
Požár – výškové budovy
Kopřivnice – I. Šustaly 1081
Technika: CAS 24 T 815, AZ 30 IFA
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín, JSDH Štramberk, JSDH Příbor
Info: Všechny jednotky z prvního stupně požárního poplachu byly vyslány k ohlášenému požáru v bytovém domě. Hasiči ihned po příjezdu vytvořili dopravní a útočné vedení. Průzkumem byl zjištěn požár plynového sporáku. Oheň se hasičům podařilo zkrotit pomocí hasicího přístroje. Ze zasaženého prostoru byly evakuovány dvě osoby.

Zásah jednotky č. 199

17. 12. 2015 – 10:42
Požár – dopravní prostředky
Kopřivnice – Lubina, silnice 1/58
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín, JSDH Lubina I
Info: Požár v motorovém prostoru nákladního vozidla. Vyšetřovatel stanovil předběžnou škodu na 50 tis. Kč.

Zásah jednotky č. 198

12. 12. 2015 – 3:54
Požár – popelnice, kontejner, odpad, ostatní
Kopřivnice – Záhumenní 351
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Požár plastového kontejneru. Uhašeno vysokotlakým proudem z CAS 24. Kontejner byl požárem zcela zničen.

Zásah jednotky č. 189

13. 11. 2015 – 12:15
Požár – shromaždiště osob
Nový Jičín – Novosady 914
Technika: CAS 32 T 815
Zasahující jednotky: HZS MSK Nový Jičín, JSDH Starý Jičín, JSDH Kopřivnice, JSDH Hodslavice, JSDH Příbor
Info: Jednotka byla operačním střediskem vyslána s velkokapacitní cisternou k požáru střechy krytého bazénu v Novém Jičíně. Na místě zasahovalo celkem pět jednotek. Hořelo technologické zařízení a uskladněný materiál z právě probíhající rekonstrukce. Hasičům se podařilo požár během krátké doby lokalizovat a nedošlo tak k jeho rozšíření na stavební konstrukci. Vyšetřovatel odhadl předběžnou škodu na 200 tis. Kč, příčina vzniku požáru je v šetření.

Zásah jednotky č. 188

10. 11. 2015 – 10:32
Požár – nízké budovy
Kopřivnice – K. Čapka 743
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Hasiči vyjeli na základě oznámení obyvatel domu k podezření z úniku plynu. Průzkumem na místě události však bylo později zjištěno, že v jednom z bytů došlo k požáru a jeho následnému samouhašení. Na místo byl povolán vyšetřovatel Hasičského záchranného sboru za účelem zjištění příčiny vzniku požáru a Policie ČR. Jen shodou náhod nedošlo k většímu rozvoji požáru a jeho rozšíření, přesto byla škoda na bytové jednotce předběžně vyčíslena na 150 tis.

Zásah jednotky č. 179

25. 10. 2015 – 23:28
Požár – nízké budovy
Kopřivnice – Záhumenní 1151
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Jednotka vyjela k zásahu do bytového domu na ulici Záhumenní, kde se dle oznamovatele šířil blíže nespecifikovaný zápach a uživatel bytu ze kterého se zápach pravděpodobně šíří neotvírá. Hasiči společně s Policií provedli průzkum, identifikovali byt, uživatel byl důrazně poučen. Jako původ zápachu byly identifikovány spálené potraviny. Prostory byly přirozené odvětrány a jelikož již nehrozilo další nebezpečí vrátily se jednotky zpět na základny.

Zásah jednotky č. 178

25. 10. 2015 – 21:27
Požár – nízké budovy
Štramberk – K očnímu 937
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: , JSDH Štramberk, HZS MSK Nový Jičín, JSDH Kopřivnice
Info: Jednotka byla vyslána k požáru uskladněného dřeva u rodinného domu ve Štramberku. Hořelo dřevo v přístřešku o velikosti cca 6×3 m vedle rodinného domu. Hasiči pomoci jednoho vysokotlakého proudu nejprve zkrotili plameny a poté museli velkou část uloženého dřeva vyskladnit, aby mohly být zlikvidována i skrytá ohniska. Po celou dobu byl zasažený prostor monitorován pomocí termokamery. Kromě škody na uskladněném materiálu a konstrukci dřevníku byla vlivem sálavého tepla poškozena i fasáda vedle stojícího domu. Vyšetřovatel odhadl předběžnou škodu na 80 tis. Kč.

Zásah jednotky č. 176

21. 10. 2015 – 13:16
Požár – popelnice, kontejner, odpad, ostatní
Kopřivnice – Smetanova
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Požár odpadu v plastovém kontejneru na směsný komunální odpad. Vlivem tepla byl kontejner poškozen, jeho majiteli vznikla škoda ve výši cca 4 tis. Kč.

Zásah jednotky č. 171

16. 10. 2015 – 14:32
Požár – popelnice, kontejner, odpad, ostatní
Kopřivnice – Smetanova
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Hasiči vyjížděli k požáru odpadu na ulici Smetanova. Hořel obsah plastového kontejneru na smíšený odpad. Požár byl likvidován vysokotlakým proudem.

Zásah jednotky č. 169

13. 10. 2015 – 18:47
Požár – nízké budovy
Kopřivnice – Příčná 307
Technika: CAS 24 T 815, AZ 30 IFA
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Jednotka byla vyslána ke kontrole po požáru do bytového domu na ulici Příčná, kde došlo v instalační šachtě k zahoření elektroinstalace. Vlivem tepla došlo i k poškození plastových trubek vody. Hasiči provedli průzkum v zasaženém prostoru, který zkontrolovali termokamerou, aby se vyloučily případná skrytá ohniska. Na místo byl povolán také vyšetřovatel, který určil předběžnou škodu na 6 tis. Kč.

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice