Únik nebezpečných látek

Zásah jednotky č. 160

6. 8. 2016 – 18:02
Únik nebezpečných látek – na pozemní komunikaci
Kopřivnice – Alšova 1141
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Únik provozních kapalin z OA. Skrvna o rozměrech 2×1 m byla likvidována sorbentem.

Zásah jednotky č. 152

27. 7. 2016 – 11:41
Únik nebezpečných látek – na pozemní komunikaci
Kopřivnice – Záhumenní 1152
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Likvidace olejové skrvny o rozměrech 2×1 m. Skvrna byla zlikvidována za pomocí sorbentu.

Zásah jednotky č. 69

7. 5. 2016 – 7:12
Únik nebezpečných látek – na pozemní komunikaci
Kopřivnice – Havlíčkova 631
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Únik oleje z dodávky. Likvidace uniklého oleje byla provedena za pomocí sorbentu. K ohrožení životního prostředí nedošlo.

Zásah jednotky č. 56

17. 4. 2016 – 17:14
Únik nebezpečných látek – na pozemní komunikaci
Kopřivnice – Lubina
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín, JSDH Studénka
Info: Hasiči likvidovali uniklý olej a také nádobu, ve které se nacházel taktéž olej. Za pomocí sorbentu byla látka zlikvidována a odpad převezen k odborné likvidaci. Na místě zasahovala v rámci stáže u HZS NJ také jednotka ze Studénky.

Zásah jednotky č. 43

20. 3. 2016 – 10:07
Únik nebezpečných látek – na pozemní komunikaci
Kopřivnice – Záhumenní 1161
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Únik provozních kapalin z osobního automobilu na parkovišti u obchodního domu v centru města. Hasiči provedli zasypání úniku sorbentem a prostřednictvím policie byl vyrozuměn majitel, který vozidlo dopravil do servisu. Životní prostředí nebylo zasaženo.

Zásah jednotky č. 34

19. 2. 2016 – 9:52
Únik nebezpečných látek – na pozemní komunikaci
Kopřivnice – Tyršova
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Únik nafty z osobního automobilu, na kterém došlo k technické závadě. Hasiči provedli zahrazení dalšího úniku a sanaci uniklých pohonných hmot. Část paliva se dostala do veřejné kanalizace. Na místo byl povolán pracovník z odboru životního prostředí, se kterým byl dohodnut další postup.

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice