Ostatní činnosti jednotky

Jsou to události, při kterých nehrozí bezprostřední nebezpečí nebo touto činností hasiči předchází vzniku potencionálních hrozeb a nebezpečí. Jsou to činnosti prováděné mimo prostory hasičské zbrojnice a nejsou započítány do statistiky mimořádných událostí, ke kterým jednotka akutně vyjíždí na základě pokynu operačního střediska HZS Moravskoslezského kraje.

Jedná se především o činnosti:
a) předem dojednané s vedením jednotky
b) vyhodnocené operačním střediskem po příjmu tísňového volání, že se nejedná o činnosti nesnesoucí odkladu
c) jsou po příjezdu jednotky na místo události a průzkumu vyhodnoceny tak, že se nejedná o záchranné a likvidační práce (pokud se z nich následně nestane „planý poplach“)

Ostatní činnost jednotky č. 10

20. 8. 2016 – 12:44
Technická pomoc – asistence u sportovních a kulturních akcí
Štramberk – Záuličí
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Předvedení techniky v rámci statické a dynamické (vyprošťování osoby z havarovaného vozidla) ukázky při oslavách konaných u výročí 140 let od založení hasičského sboru ve Štramberku.

Ostatní činnost jednotky č. 9

4. 8. 2016 – 16:18
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice 560
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Likvidace bodavého hmyzu v zahrádkářské kolonii pod Bílou horou.

Ostatní činnost jednotky č. 8

28. 7. 2016 – 11:00
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Dukelská 1056
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Likvidace bodavého hmyzu v panelovém domě.

Ostatní činnost jednotky č. 7

19. 7. 2016 – 9:26
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů
Kopřivnice – Janáčkova 564
Technika: CAS 32 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Dovoz vody.

Ostatní činnost jednotky č. 6

12. 7. 2016 – 18:31
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Kopřivnice – Štramberská 80
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Likvidace bodavého hmyzu u rodinného domu.

Ostatní činnost jednotky č. 5

14. 6. 2015 – 14:14
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Štramberk – Bařiny
Technika: AZ 30 IFA
Zasahující jednotky: JSDH Štramberk, JSDH Kopřivnice
Info: Odchyt včelího roje.

Ostatní činnost jednotky č. 4

5. 6. 2016 – 8:19
Technická pomoc – asistence u sportovních a kulturních akcí
Kopřivnice – Areál Tatry 1450
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Ukázka techniky a zabezpečení požární ochrany prostřednictvím požární hlídky na akci „Kopřivnické dny techniky“.

Ostatní činnost jednotky č. 3

4. 6. 2016 – 8:16
Technická pomoc – asistence u sportovních a kulturních akcí
Kopřivnice – Areál Tatry 1450
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Ukázka techniky a zabezpečení požární ochrany prostřednictvím požární hlídky na akci „Kopřivnické dny techniky“.

Ostatní činnost jednotky č. 2

25. 5. 2016 – 10:01
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů
Kopřivnice – Na Pinkavce
Technika: CAS 32 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Dovoz vody.

Ostatní činnost jednotky č. 1

1. 1. 2016 – 16:45
Technická pomoc – asistence u sportovních a kulturních akcí
Kopřivnice – Obránců míru 368
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Požární asistence u novoročního ohňostroje.

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice