Požár

Zásah č. 223

29. 12. 2017 – 7:16
Požár – trafostanice, rozvodny
Kopřivnice – Vlčovice
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Požár izolátoru stykače vysokého napětí na sloupu elektrického vedení. Hasiči zabezpečili místo zásahu a vyčkali na příjezd pohotovostní služby el. rozvodných závodů.

Zásah č. 196

26. 11. 2017 – 16:48
Požár – popelnice, kontejner 
Kopřivnice – Záhumenní 1353
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Požár jednoho odpadkového koše, který se nacházel v blízkosti bankomatu České spořitelny. Hasiči k uhašení použili vysokotlaký proud. Po dohašení a zkontrolování místa zásahu pomocí termokamery se jednotka vrátila zpět na základnu. Odpadkový koš byl požárem jen minimálně poškozen.

Zásah č. 164

5. 10. 2017 – 16:43
Požár – výškové budovy
Kopřivnice – Osvoboditelů 1211
Technika:  CAS 24 T 815, AZ 30 Camiva
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, JSDH Příbor, JSDH Štramberk, HZS MSK Nový Jičín
Info: Všechny jednotky z prvního stupně požárního poplachu byly vyslány k bytovému domu na ulici Osvoboditelů, kde se z jednoho okna valil hustý kouř. Ihned po příjezdu započali hasiči s tvorbou dopravního a útočného vedení a současně prováděli průzkum. Bylo zjištěno, že se jedná pouze o spálené potraviny na plotně. Díky včasnému zpozorování nedošlo k jejich vzplanutí a přeskočení ohně na vybavení kuchyně. Po kontrole byly kouřem zasažené prostory odvětrány přetlakovou ventilací.

Zásah č. 150

3. 9. 2017 – 0:19
Požár – popelnice, kontejner 
Kopřivnice – Záhumenní
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín, JSDH Štramberk
Info: Požár dvou plastových kontejnerů. Likvidováno jedním vodním proudem. Obě nádoby byly ohněm zcela zničeny. Škoda způsobená požárem byla předběžně vyčíslena na 8 tis. Kč.

Zásah č. 146

28. 8. 2017 – 3:12
Požár – popelnice, kontejner 
Kopřivnice – Erbenova 1117
Technika: CAS 24 T 815,
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Požár jednoho plastového kontejneru. Uhašeno vysokotlakým proudem. Kontejner byl požárem částečně zničen. 

Zásah č. 128

21. 7. 2017 – 11:07
Požár – výškové budovy
Kopřivnice – 17. listopadu 1229
Technika:  CAS 24 T 815, AZ 30 CAMIVA
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Hasiči byli vysláni k prověření původu kouře v bytovém domě. Jednalo se o spálené potraviny na plotně. Hasiči provedli následnou kontrolu bytu termokamerou, aby vyloučili případné skryté ohnisko např. ve vzduchotechnice a poté byly prostory přirozeně odvětrány. 

Zásah č. 126

17. 7. 2017 – 23:35
Požár – výškové budovy
Kopřivnice – Pod Morávií 1315
Technika:  CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Hasiči byli vysláni k prověření původu kouře ve společných prostorách bytového domu. Jednalo se o spálené potraviny na plotně. 

Zásah č. 117

4. 7. 2017 – 23:04
Požár – popelnice, kontejner
Kopřivnice – Osvoboditelů 1235  
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín
Info: Požár odpadu v plastovém kontejneru, likvidováno vysokotlakým proudem.

Zásah č. 113

28. 6. 2017 – 15:21
Požár – průmyslové objekty
Kopřivnice – Areál Tatry 1450
Technika:  CAS 24 T 815, AZ 30 Camiva, CAS 32 T 815
Zasahující jednotky: HZSP Tatra trucks, JSDH Kopřivnice, JSDH Štramberk, HZS MSK Nový Jičín, JSDH Příbor, JSDH Sedlnice, HZS MSK Bílovec, JSDH Frenštát p. R., JSDH Studénka
Info: Jednotka byla operačním střediskem povolána k požáru v objektu kalírny automobilky Tatra. Vzhledem k potenciálnímu velkému nebezpečí byly operačním střediskem vyslány jednotky z II. stupně požárního poplachu. Díky téměř okamžitému zpozorování požáru a jeho včasného ohlášení, nedostal oheň šanci ke svému volnému rozvoji a podařilo se jej lokalizovat v jeho zárodku. Předběžně vyčíslená škoda se přesto vyšplhala na 900 tis. Kč (dle veřejně dostupných údajů z webu Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje).

Zásah č. 109

23. 6. 2017 – 20:50
Požár – nízké budovy
Štramberk – Kozina 537
Technika:  CAS 24 T 815, AZ 30 Camiva, CAS 32 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Štramberk, JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín, JSDH Příbor, JSDH Sedlnice
Info: Se všemi vozidly vyjeli kopřivničtí hasiči k požáru střechy rodinného domu ve Štramberku. Po příjezdu prvních jednotek na místo byly vidět šlehající plameny ze střechy. Hasiči souběžně s prováděným průzkumem rozvinuli několik útočných proudů. Zásah byl veden uvnitř i vně objektu i z výškové techniky. Na místo zásahu byl povolán i protiplynový automobil se zásobou rezervních dýchacích přístrojů. Dvě velkokapacitní cisterny zároveň prováděly dálkovou dopravu vody. Čerpací stanoviště bylo zřízeno u hasičské zbrojnice v Kopřivnici. Zásah komplikovala poloha ohniska, která se nacházela v nepřístupném mezistropním prostoru. Pro likvidaci požáru musel být částečně destruktivně otevřen střešní plášť budovy. K vyhledávání skrytých ohnisek využili hasiči termokameru.  Žádný z obyvatelů domů nebyl zraněn, do nemocnice však musel být s lehkým zraněním převezen jeden z hasičů. Na místě zasahovalo celkem 5 jednotek požární ochrany.

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice