Ostatní činnosti jednotky

Jsou to události, při kterých nehrozí bezprostřední nebezpečí nebo touto činností hasiči předchází vzniku potencionálních hrozeb a nebezpečí. Jsou to činnosti prováděné mimo prostory hasičské zbrojnice a nejsou započítány do statistiky mimořádných událostí, ke kterým jednotka akutně vyjíždí na základě pokynu operačního střediska HZS Moravskoslezského kraje.

Jedná se především o činnosti:
a) předem dojednané s vedením jednotky
b) vyhodnocené operačním střediskem po příjmu tísňového volání, že se nejedná o činnosti nesnesoucí odkladu
c) jsou po příjezdu jednotky na místo události a průzkumu vyhodnoceny tak, že se nejedná o záchranné a likvidační práce (pokud se z nich následně nestane „planý poplach“)

Ostatní činnost č. 5

8. 7. 2018 – 17:30
Technická pomoc – likvidace obtížného hmyzu
Kopřivnice – Dělnická 625
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Likvidace vosího hnízda u okna rodinného domu. Hnízdo zlikvidováno chemicky a mechanicky.

Ostatní činnost č. 4

25. 6. 2018 – 10:24
Technická pomoc – likvidace obtížného hmyzu
Kopřivnice – U Vodojemu
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Likvidace vosího hnízda nacházejícího se uvnitř dřevěné boudy v zahrádkářské kolonii. Hnízdo bylo zlikvidováno chemicky pomocí spreje.

Ostatní činnost č. 3

22. 6. 2018 – 13:07
Technická pomoc – likvidace obtížného hmyzu
Kopřivnice – Štramberská 1092
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Jednotka provedla likvidaci bodavého hmyzu, který se nacházel na balkoně a ohrožoval uživatele bytu. Likvidováno pomocí chemického postřiku.

Ostatní činnost č. 2

20. 4. 2018 – 8:02
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů
Kopřivnice – Komenského 830
Technika: AZ 30 Camiva
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Na žádost zřizovatele vyjeli hasiči s výškovou technikou na letní stadión, kde ve spolupráci s externí odbornou firmou zajišťovali odstranění reproduktorů ze střechy tribuny.

Ostatní činnost č. 1

1. 1. 2018 – 16:43
Technická pomoc – asistence u sportovních a kulturních akcí
Kopřivnice – Štefánikova 1163
Technika: CAS 24 T 815, CAS 30 T 815-7
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Požární asistence u novoročního ohňostroje.

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice