Ostatní činnosti jednotky

Jsou to události, při kterých nehrozí bezprostřední nebezpečí nebo touto činností hasiči předchází vzniku potencionálních hrozeb a nebezpečí. Jsou to činnosti prováděné mimo prostory hasičské zbrojnice a nejsou započítány do statistiky mimořádných událostí, ke kterým jednotka akutně vyjíždí na základě pokynu operačního střediska HZS Moravskoslezského kraje.

Jedná se především o činnosti:
a) předem dojednané s vedením jednotky
b) vyhodnocené operačním střediskem po příjmu tísňového volání, že se nejedná o činnosti nesnesoucí odkladu
c) jsou po příjezdu jednotky na místo události a průzkumu vyhodnoceny tak, že se nejedná o záchranné a likvidační práce (pokud se z nich následně nestane „planý poplach“)

Ostatní činnost č. 2

18. 5. 2020 – 14:19
Technická pomoc – likvidace obtížného hmyzu
Kopřivnice – 17. listopadu 1226
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Likvidace obtížného hmyzu.

Ostatní činnost č. 1

13. 3. 2020 – 8:58
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů
Kopřivnice – Pod Bílou horou 1370
Technika: AZ 30 Camiva
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Oprava střešní krytiny.

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice