Zásahy jednotky

Zásah č. 17

17. 3. 2023 – 16:42
Požár – nemocnice, LDN, domovy důchodců
Kopřivnice – Česká 320
Technika: CAS 24 T 815, CAS 30 T 815-7
Zasahující jednotky:  HZS MSK stanice Kopřivnice, JSDH Kopřivnice, JSDH Štramberk, HZS MSK stanice Nový Jičín
Info: Hasiči byli vysláni k požáru signalizovaného elektrickou požární signalizací v jednom z bytů v domově s byty zvláštního určení na ulici České. Došlo k požáru potravin a následné aktivaci požárního čidla.

Zásah č. 16

12. 3. 2023 – 18:18
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů
Kopřivnice – Lubina 369
Technika: CAS 24 T 815, CAS 30 T 815-7
Zasahující jednotky: HZS MSK stanice Kopřivnice, JSDH Kopřivnice, JSDH Příbor
Info: Hasiči byli vysláni k požáru v kotelně rodinného domu. Po provedeném průzkumu v silně zakouřených místnostech domu byl požár nakonec vyloučen. Jednalo se o technickou závadu na kotli. Hasiči provedli jeho nouzové odstavení. Zakouřené prostory byly odvětrány přetlakovou ventilací a na závěr byla provedena kontrola termokamerou.

Zásah č. 15

11. 3. 2023 – 13:32
Požár – nízké budovy
Příbor – Lesní, ev. č. 24
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky:  JSDH Příbor, HZS MSK stanice Kopřivnice, HZS MSK stanice Nový Jičín, JSDH Kopřivnice
Info: Celý 1. stupeň požárního poplachu byl operačním střediskem svolán k požáru zahradní chatky. Hasiči po příjezdu na místo události zahájili hasební práce. K likvidaci požáru byly nasazeny dva „C“ proudy, jeden do vnitř a jeden vně budovy. Musela být rozebrána část vnějšího opláštění chatky i vnitřní izolace. Průběžně byl prováděn monitoring prostoru termokamerou. Zakouřené prostory byly přirozeně odvětrány a na místo byl povolán vyšetřovatel.

Zásah č. 14

9. 3. 2023 – 22:52
Planý poplach
Kopřivnice – Lubina 314
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: HZS MSK stanice Kopřivnice, JSDH Kopřivnice, JSDH Příbor
Info: Jednotky byly operačním střediskem vyslány k požáru ohlášeného elektrickou požární signalizací v objektu pneuservisu. Po provedeném průzkumu v místě byl požár vyloučen. Událost byla překvalifikována na planý poplach.

Zásah č. 13

8. 3. 2023 – 14:54
Dopravní nehoda – únik provozních kapalin
Kopřivnice – Štramberská
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice, HZS MSK stanice Kopřivnice
Info: Dopravní nehoda tří osobních automobilů. Dva se srazily levými stranami při jízdě proti sobě, třetím poškozeným vozidlem byl zaparkovaný automobil na kraji silnice. Nehoda se obešla bez zranění. Hasiči provedli zajištění místa nehody, protipožární opatření a po dobu vyšetřování dopravní policií usměrňovali provoz na komunikaci. Po vyšetření pomohli s naložením nepojízdných vozidel na odtahový vůz a provedli závěrečný úklid vozovky.

Zásah č. 12

7. 3. 2023 – 16:33
Požár – nemocnice, LDN, domovy důchodců
Kopřivnice – Česká 320
Technika: CAS 24 T 815, CAS 30 T 815-7
Zasahující jednotky:  HZS MSK stanice Kopřivnice, JSDH Kopřivnice, HZS MSK stanice Nový Jičín
Info: Hasiči byli vysláni k požáru signalizovaného elektrickou požární signalizací v jednom z bytů v domově s byty zvláštního určení na ulici České. Došlo k požáru potravin a následné aktivaci požárního čidla.

Zásah č. 11

7. 3. 2023 – 13:37
Požár – saze v komíně
Kopřivnice – Na Luhách 656
Technika:  CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: HZS MSK stanice Kopřivnice, JSDH Kopřivnice
Info: Jednotka vyjela k nahlášenému požáru sazí uvnitř komínového tělesa v jednom z rodinných domů. Hasiči provedli průzkum a zabezpečili místo zásahu. Pomocí termokamery proměřili teplotu uvnitř komínu. Za použití nastavovacích žebříků a kominické sady byl komín vyčištěn a následně vymeten.

Zásah č. 10

1. 3. 2023 – 19:10
Požár – průmyslové objekty
Kopřivnice – Vlčovice, Průmyslový park 308
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: HZS MSK stanice Kopřivnice, JSDH Kopřivnice, JSDH Frenštát p. R., JSDH Vlčovice
Info: Jednotky byly operačním střediskem vyslány k požáru zachyceného elektrickou požární signalizací v jednom z výrobních objektů v průmyslové zóně Vlčovice. Došlo k zahoření na jednom pracovišti, následné aktivaci systému a vyhlášení požární poplachu. Požár byl ještě v zárodku uhašen zaměstnanci podniku. Hasiči následně provedli kontrolu místa termokamerou pro vyloučení případných skrytých ohnisek.

Zásah č. 9

18. 2. 2023 – 13:18
Technická pomoc – odstranění stromu
Kopřivnice
Technika: CAS 24 T 815
Zasahující jednotky: JSDH Kopřivnice
Info: Vyvrácený strom přes cestu na Janíkovo sedlo.

Zásah č. 8

16. 2. 2023 – 14:00
Planý poplach
Kopřivnice – Vlčovice, Průmyslový park
Technika: CAS 24 T 815, CAS 30 T 815-7
Zasahující jednotky: HZS MSK stanice Kopřivnice, JSDH Kopřivnice
Info: Jednotky byly operačním střediskem vyslány k požáru ohlášeného elektrickou požární signalizací v jednom z podniků v průmyslové zóně Vlčovice. Průzkumem na místě bylo zjištěno, že se jedná o planý poplach.

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice