Shrnutí činnosti

Shrnutí za 4. čtvrtletí roku 2010

uvodV posledním čtvrtletí roku 2010 zasahovala naše jednotka celkem u 51 událostí. V porovnání s ostatními kvartály roku, byl enormní nárůst zejména u výjezdů k dopravním nehodám. Za poslední tři měsíce vyjeli hasiči téměř ke stejnému počtu dopravních nehod jako za první tři čtvrtletí roku 2010 dohromady. Ze statistického hlediska patří mezi nejnebezpečnější úseky silnice 1/58 mezi místními částmi Lubina a Vlčovice.
Celý příspěvek

Shrnutí za 3. čtvrtletí roku 2010

uvodVe třetím čtvrtletí zasahovala jednotka celkem u 40-ti událostí. Oproti předcházejícímu období, kdy hasiči nezasahovali u žádného požáru, si oheň vyžádal výjezd hasičů už 4. 7. 2010. U požáru statku v obci Sedlnice, kde byl vyhlášen II. stupeň požárního poplachu, zasahovalo společně několik hodin celkem 7 jednotek. Při dalších dvou, byť rozsahem mnohem menších požárech v bytech kopřivnických domů byly v srpnu a září zraněny celkem tři osoby.
Celý příspěvek

Shrnutí za 2. čtvrtletí roku 2010

uvodDruhé čtvrtletí v roce 2010 začalo tragicky – k prvnímu výjezdu vyjížděli hasiči na velikonoční pondělí. Na silnici 1/58 v místní části Lubina došlo k tragické dopravní nehodě osobního automobilu. Do poloviny května nedošlo v našem hasebním obvodu k žádným událostem většího rozsahu, jako tomu bylo u několika požárů v 1. čtvrtletí, ale v druhé polovině měsíce dalo o sobě opět vědět počasí. Dlouhotrvající deště rozvodnily toky a situace začala připomínat povodně v roce 1997.
Celý příspěvek

1. čtvrtletí roku 2010 z pohledu hasičů

uvodPrvní tři měsíce tohoto roku znamenaly nejen pro naši jednotku, ale pro všechny hasiče v našem kraji zvýšený počet výjezdů. Počty zásahů navýšila zejména zima s vydatnými sněhovými přeháňkami. V dalším období zasahovali hasiči mimo jiné také u rozsáhlých požárů s vysokou škodou.
Celý příspěvek

Rok 2009

 

V roce 2009 pokračovala činnost jednotky ve směru, kterým se začala ubírat od roku 2008 s hlavním zaměřením na zásahovou činnost.

Podle aktualizace plošného pokrytí a předurčenosti jednotek byla naše jednotka předurčena k zásahům u dopravních nehod, zejména na silnici 1/58. S tím souviselo i rozšíření odborné přípravy při vyprošťování osob z havarovaných vozidel a poskytování předlékařské první pomoci. Během roku bylo provedeno jedno prověřovací cvičení – záchrana zraněného lyžaře na sjezdovce a jedno taktické cvičení formou zásahu v podmínkách reálného požáru v areálu dolní továrny v Ostravě Vítkovicích. Společně s HZS MSK a dalšími jednotkami se naši hasiči zúčastnili taktického cvičení v areálu ČEPRO Sedlnice. Do jednotky byli na konci roku po absolvování základní odborné přípravy zařazeni tři noví hasiči. Jednotka má tak v současnosti 23 členů (z toho je 6 profesionálních hasičů a 1 profesionální zdravotnický záchranář), kteří zajišťují pohotovost ve třech směnách po celých 24 hodin.

 uvod
 

Celý příspěvek

Rok 2008

Tak jak jsme si předsevzali na konci minulého roku, zvýšila se četnost a kvalita odborné přípravy členů jednotky, která souvisí i s rozšiřující se výbavou a nutnosti dobře ovládat veškeré prostředky. Hasiči prošli odbornou přípravou ve všech oblastech.

Své schopnosti a taktické postupy, např. při zdolávání požárů v budovách, si prověřili mimo jiné i formou výcviku v řízených podmínkách reálného požáru v Ostravě Vítkovicích a na několika dalších taktických a prověřovacích cvičeních. 200804271034_06-vitkovice

 

Celý příspěvek

Rok 2007

Rok 2007 by se dal nazvat rokem techniky, neboť se skokově zvýšila technická vybavenost jednotky pořízením nového zásahového automobilu CAS 24 Tatra 815 4×4 TERRNO na konci roku 2006.

Od začátku roku po vyřízení všech formalit byl zahájen zkušební provoz – zajíždění nového vozidla a školení strojníků na novou techniku. Slavnostní předání vozidla proběhlo 1.6.2007 na dni Integrovaného záchranného systému, který se konal na prostranství před novou radnicí. Od následujícího dne bylo vozidlo zařazeno do výjezdu. Svůj křest si odbylo hned další víkend, kdy byla naše jednotka povolána k požáru do Příbora.

 gal10_obr1178382253_172
Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice