Činnost jednotky v 1. čtvrtletí 2011

uvodBěhem prvního čtvrtletí roku 2011 zasahovala jednotka celkem u 37 mimořádných událostí. Největší podíl měly různé druhy technických pomocí, kterých bylo 21 a následovaly požáry (11). Enormní nárůst počtu výjezdů k požárům nastal na konci března, kdy hasiči během čtyř dnů vyjížděli k ohni celkem 5x. Největší podíl na tom měly požáry v přírodním prostředí.



Ve čtvrtek 30. 3. hořelo dokonce v jedem okamžik na několika místech v okolí našeho města najednou. Odpoledne byla naše jednotka vyslána spolu s kolegy ze Štramberka jako posila k požáru v Mořkově. Během jízdy k zásahu byla ale převelena do obce Lichnov, kde se začal další požár nebezpečně šířit k lesu. Během těchto posledních březnových dnů (přesně 28. 3.) zasahovali hasiči ze čtyř jednotek taky u největšího letošního požáru v našem městě – v místní části Lubina se vznítila během opravy střecha dvoupodlažního rodinného domu.



Mezi časté výjezdy hasičů, zařazené ve statistikách jako technická pomoc, patří také otvíraní bytů, kdy hrozí nebezpečí z prodlení. Např. 10. 2. vyjeli hasiči k otevření bytu na ulici 17. listopadu. Po násilném vstupu byla v bytě nalezena vážně nemocná osoba, která byla poté předána do péče zdravotníků ze záchranné služby… V takových případech, kdy nikdo neotvírá, zůstalo doma malé dítě, nebo hrozí jiné nebezpečí, volejte tísňovou linku hasičů 150 nebo jednotné evropské číslo 112 a operátorovi centra tísňového volání dobře popište situaci.


Počet zásahů v 1. čtvrtletí: 37

Rozdělení podle druhu událostí:g1

– požár: 11

– technická pomoc: 21

– dopravní nehoda: 2

– úniky nebezpečných látek: 0

– záchrana osob a zvířat: 1

– planý poplach: 2



Porovnání počtu a skladby událostí v 1. čtvrtletí v letech 2008 – 2011

2008: celkem událostí: 20

2009: celkem událostí: 28

2010: celkem událostí: 53

2011: celkem událostí: 37

g2

Zásahy 2011


Během 1. čtvrtletí probíhala podle plánu také teoretická i praktická odborná příprava členů jednotky. V zimních měsících nacvičovali hasiči na Větřkovické přehradě záchranu osob na ledu, byl proveden praktický výcvik bojového rozvinutí při zdolávání požáru ve výškových budovách a velká část přípravy byla věnovaná také zásahům u dopravních nehod.

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice