Činnost jednotky v 1. čtvrtletí roku 2016

1Během prvních třech měsíců roku 2016 zasahovali hasiči z kopřivnické jednotky u 48 událostí. Nejčastěji hasiči vyjížděli k asistenci záchranné službě nebo k otevírání bytů, kde hrozilo nějaké nebezpečí z prodlení nebo na žádost Policie ČR. Jednotka byla také povolána k 8 požárům a 3 dopravním nehodám.

 

Počet zásahů v 1. čtvrtletí: 48

Statistika 1. čtvrtletí 2016

Rozdělení podle druhu událostí:

  • požár: 8
  • technická pomoc: 31
  • dopravní nehoda: 3
  • únik nebezpečných látek: 2
  • záchrana osob a zvířat: 0
  • planý poplach: 4

 

Výpis jednotlivých událostí v roce 2016

 

Porovnání počtu a skladby událostí v 1. čtvrtletí v letech 2012 – 2016

 

2012: celkem událostí: 46
2013: celkem událostí: 42
2014: celkem událostí: 46
2015: celkem událostí: 59
2016: celkem událostí: 48

1q-2016-porovnani

 
K prvnímu zásahu, kterým byl požár, vyjížděli hasiči těsně před koncem prvního dne v roce. Jednalo se o požár komínového tělesa v rodinném domě ve Štramberku. O deset dní později vyjížděli hasiči znovu k požáru do Štramberka, tentokrát na vlakové nádraží, kde hořela unimobuňka. Škodu 1 mil. Kč a evakuaci několika desítek osob si vyžádal požár bytu ve Frenštátě p. R., ke kterému byla jednotka vyslána 23. ledna.
Během 9. a 10. února zasáhl náš kraj silný vítr. Během těchto dvou dnů zasahovali hasiči u 4 událostí, které měl na svědomí právě vítr. Ve dvou případech se jednalo o popadané stromy, jednou o potrhané dráty elektrického vedení a jednou o uvolněné plechy na střeše bytového domu. O necelý měsíc později, 7. března, vítr uvolnil opět plechy, tentokrát na budově kulturního domu. Tady museli hasiči vzhledem k nepřístupnosti použít i automobilový žebřík.
V prvního čtvrtletí zasahovali hasiči v Moravskoslezském kraji u několika případů otravy oxidem uhelnatým, bohužel několikrát s tragickým koncem. Velké štěstí měli obyvatelé rodinného domu v Kopřivnici na ulici Husově, kde se do obydlí dostával nebezpečný plyn z kotle na tuhá paliva. Oxid uhelnatý (CO) je prudce jedovatý plyn, lehčí než vzduch, bez chuti a bez zápachu, vznikající při nedokonalém hoření. Dokonalé hoření je však jen teorie, CO vzniká v praxi u každého hoření, při spalování tuhých, kapalných i plynných paliv. Jeho nebezpečí je o to větší, že je smyslově nepostižitelný. Všichni občané, kteří si zajišťují vytápění nebo ohřev vody individuálně, by měli dbát na stav svého zařízení a spalinových cest. Od věci není ani pořízení detektoru plynů. Investice v řádu stokorun je proti smrti vskutku malichernou záležitostí.
2. února se jednotka zúčastnila zajímavého výcviku, zaměřeného na vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Kolegové ze stanice Bílovec, Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, připravili pro jednotky předurčené k zásahům u dopravních nehod výcvik na téma dopravní nehoda s větším počtem zraněných. V praktické části si hasiči mohli vyzkoušet použití vyprošťovacích nástrojů na vraku autobusu.
Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice