Činnost jednotky v 1. pololetí roku 2021

IMG_6255Do roku 2021 vstoupila jednotka ve zcela nové pozici. Otevřením stanice Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje v Průmyslovém parku Vlčovice se logicky také změnil systém vysílání techniky k událostem. Tato stanice nahradila v plošném pokrytí jednotku ze stanice v Novém Jičíně (která měla do Kopřivnice dlouhý dojezd) a události malého rozsahu řeší samostatně. K událostem většího rozsahu vyjíždějí jednotky podle požárního poplachového plánu kraje. Na území města a místních části je první jednotkou za profesionálními kolegy právě jednotka SDH Kopřivnice. Jelikož stanice HZS pokrývá v podstatě celé území ORP Kopřivnice a Frenštát p. R., zabezpečuje naše jednotka pokrytí území města a místních částí také v době její nepřítomnosti. Aby byly splněny dojezdové časy podle stupně nebezpečí území obce, zůstává jednotka SDH Kopřivnice nadále v kategorii JPO II, včetně předurčenosti na zásahy u dopravních nehod a nebezpečné látky.

 

Vzhledem k rozdílnému systému vysílání jednotky k událostem oproti minulým letům nebudeme provádět statistické porovnání s minulými roky a činnost jednotky budeme hodnotit pololetně. V 1. pololetí zasahovala jednotka celkem u 47 událostí, z čehož bylo 39 akutních zásahů. Zbylých 8 bylo zařazeno do kategorie ostatní činnost.

Počet zásahů v 1. pololetí: 39

 

Rozdělení podle druhu událostí:

  • požár: 15
  • technická pomoc: 18
  • dopravní nehoda: 3
  • únik nebezpečných látek: 0
  • záchrana osob a zvířat: 0
  • planý poplach: 3

 

K prvnímu zásahu v roce 2021 vyjížděla jednotka již 5. 1. Původně ohlášený požár v jednom z podniků v Průmyslovém parku Vlčovice se nakonec ukázal býti planým poplachem. 10. 2. vyjížděli hasiči k požáru osobního vozidla po dopravní nehodě na silnici 1/58 mezi Lubinou a Vlčovicemi. 29. 3. hořela hospodářská budova u rodinného domu v Lubině. 7. 5. Vzplála při jízdě na ulici Záhumenní v Kopřivnici Tatra. Na pomoc ji vyrazily další dvě Tatry, jednou z nich byla i naše velkoobjemová CAS 30, která v tu dobu zaskakovala na pozici prvního vozu, jenž byl na opravě. O tři dny později vyjížděla CAS 30 znovu, tentokrát do Trojanovic, kde plameny při požáru rodinného domu napáchaly škodu 2 mil. Kč. Do třetice byla CAS 30 vyslána po dalších třech dnech, tentokrát k požáru v areálu stavebnin v Příboře.

V prvním pololetí zasahovala jednotka také u několika závažnějších dopravních nehod. 15. 5. srazilo osobní auto na přechodu u Komerční banky chodce, který měl podle prvotních zpráv zůstat zaklíněný pod vozidlem. Na místě zasahoval i vrtulník letecké záchranné služby, který vážně zraněného chodce přepravil na traumacentrum do fakultní nemocnice v Ostravě Porubě. 5. 6. museli hasiči vyprošťovat jednu zaklíněnou osobu po dopravní nehodě dvou osobních automobilů ve Štramberku. 

Počet ostatních činností 1. pololetí: 8

Novým typem činnosti zařazených do kategorie „ostatní činnost“ je dezinfekce prostor. Jednotky předurčené na nebezpečné látky byly krajem vybaveny dezinfekčními generátory Swing Fog, které vytvářejí desinfekční aerosol schopný v relativně krátkém čase vyplnit velký prostor. Podle požadovaného účelu nasazení je volena účinná látka. V období šíření nemoci COVID 19 se toto zařízení používalo na žádost zřizovatelů k desinfekci vnitřních prostor zejména veřejných budov. Další nestandardní činností v 1. pololetí byla spolupráce s Policí ČR při vyšetřovacím pokusu na ulici kpt. Jaroše.

Prezentace na veřejnosti

Již tradičně je naše zbrojnice častým cílem výletů dětí ze základních či mateřských škol. Jednou z mnoha takových exkurzí byla i návštěva dětí ze školní družiny ZŠ 17. listopadu (3. června 2021).

 

Výpis jednotlivých událostí v roce 2021

Ostatní činnost v roce 2021

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice