Činnost jednotky v 1. pololetí roku 2023

IMG_2795
V prvním pololetí roku 2023 zasahovala jednotka u 47 zásahů. Dalších 10 neemergentních událostí bylo zařazeno do kategorie „ostatní činnost“. V 1. pololetí jsme zaznamenali velký nárůst výjezdů k požárům, které byly později překvalifikovány na planý poplach. Většinu těchto případů tvoří výjezdy do domu s byty zvláštního určení na ulici Česká a na Masarykově náměstí.

 


Od 31. března můžete za sklem výjezdových vrat spatřit automobilový žebřík AZ 30 Camiva. Vzhledem k výstavbě nového integrovaného výjezdového centra (IVC) záchranných složek a s tím spojené redislokace provizorního umístění stanice Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje byla jednotka hasičské stanice Kopřivnice rozdělena na dvě části. Jedna z nich, posádka AZ 30, našla po dobu výstavby IVC azyl právě v našich prostorách. Posádka I. vozu vyjíždí k událostem z náhradních prostor poskytnutých automobilkou Tatra Trucks.

 

Počet zásahů v 1. pololetí:  47

Rozdělení podle druhu událostí:

  • požár: 15
  • technická pomoc: 16
  • dopravní nehoda: 4
  • únik nebezpečných látek: 0
  • záchrana osob a zvířat: 0
  • planý poplach: 12

 

 

 

K prvnímu zásahu v roce 2023 byla jednotka vyslána 1. ledna dopoledne. Jednalo se o planý poplach – požár signalizovaný čidlem elektrické požární signalizace v domě s pečovatelskou službou na Masarykově náměstí.

Největším požárem, u kterého zasahovala jednotka v 1. pololetí, byl požár skladu štěpky energetického provozu firmy KOMTERM v areálu TATRA TRUCKS a.s.. Naše jednotka zde zasahovala spolu s kolegy ze stanice HZS Moravskoslezského kraje a podnikovými hasiči z Tatry dva dny po sobě, 21. a 22. ledna. 

Mezi větší požáry patří také požár zahradní chatky v sousedním Příboře, ke kterému vyjížděly všechny jednotky z I. stupně poplachu 11. března nebo požár osobního vozidla 19. března večer naproti zimního stadiónu v Kopřivnici.

 

Jednotka vyjížděla také k několika dopravním nehodám. 8. března, téměř přímo před objektem hasičské zbrojnice, bourala tři osobní vozidla. Nehoda se naštěstí obešla bez zranění. Zato u nehody motorkáře 22. května v Mniším musel zasahovat i vrtulník letecké záchranné služby.

Počet ostatních činností 1. pololetí: 10

Mezi ostatní činnosti, tedy neakutní zásahy, které snesou odkladu, bylo v 1. pololetí roku 2023 zařazeno několik výjezdů k nebezpečně nakloněným stromům nebo zajištění uvolněné střešní krytiny. Do této kategorie také patří požární asistence u kulturních a společenských akcí nebo likvidace obtížného hmyzu. Nestandardní, ale časově náročná akce, byla desinfekce prostor táborové základny Domu dětí a mládeže v Kletném u Suchdola n. O.

 

Výcvik a odborná příprava

Každoročně si hasiči prohlubují znalosti ve specializovaných činnostech. V zimním období již pravidelně nesmí chybět nácvik záchrany osob propadnutých na zamrzlých vodních hladinách. Tradičně k tomuto využíváme vodní dílo Větřkovice.

V rámci rozšířené lezecké přípravy absolvovali noví členové jednotky 29. března výcvik zaměřený na základní dovednosti práce ve výškách a sebezáchranu hasiče slaněním.

7. června proběhl i přes nepřízeň počasí na autovrakovišti v Ženklavě výcvik vyprošťování osob z havarovaných vozidel.

Během prvního pololetí se jednotka zúčastnila čtyř taktických cvičení. Všechny v úzké součinnosti s profesionální jednotkou Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje ze stanice Kopřivnice, sídlící v Průmyslovém parku. Dvě z nich (19. dubna v budově bývalé ZŠ náměstí a 13. června ve „včelíně“) byly zaměřeny na zdolávání požáru ve vícepodlažních budovách, námětem cvičení 11. května byl požár lesa na Velkém Javorníku a poslední cvičení, 23. června v areálu lyžařské chaty, bylo zaměřeno na dopravu vody s velkým převýšením.

 

Cílem taktického cvičení na Velkém Javorníku byla zejména koordinace jednotek při zásobování požární vodou. Náročný kopcovitý terén s úzkými lesními cestami kladl zvýšené nároky hlavně na strojníky, ale také na samotnou techniku. Taktické řízení v místě zásahu a zejména koordinace kyvadlové dopravy vody cisternami po úzkých lesních cestách znemožňující hladký obousměrný provoz, byl zase oříškem pro velitele zásahu.

Cvičení pod vedením HS Kopřivnice se zúčastnilo celkem 6 jednotek: 2 jednotky HZS MSK ze stanic Kopřivnice, Nový Jičín a dobrovolné jednotky obcí Veřovice, Bordovice, Frenštát p. R. a Kopřivnice.

 

Prezentace na veřejnosti a ostatní činnosti

24. června se jednotka s velkoobjemovou CAS 30 T 815-7 účastnila na pozvání pořadatelů oslav 100 let od založení hasičského sboru v Hutisku-Solanci. Naše vozidlo bylo součástí statické výstavy a do programu oslav byla zařazena i jedna dynamická ukázka.

Již tradičně je naše zbrojnice častým cílem výletů dětí ze základních či mateřských škol, případně hasiči vyjíždějí se svou technikou na návštěvu přímo do škol nebo školek. V případě zájmu o exkurzi můžete kontaktovat vedení jednotky. 

Výpis jednotlivých událostí v roce 2023

Ostatní činnost v roce 2023

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice