Činnost jednotky v 2. čtvrtletí 2013

uvodMáme za sebou druhé čtvrtletí roku 2013. Hasiči města Kopřivnice vyjížděli v tomto období ke 48 mimořádným událostem. Druhý kvartál nebyl z hlediska ztrát na životech a způsobených škod ve srovnání s prvním naštěstí tak tragický, přesto lze některé zásahy zařadit k těm náročnějším. Od začátku roku pak jednotka zasahovala celkem u 90 událostí.


Počet zásahů v 2. čtvrtletí: 48

Rozdělení podle druhu událostí:g1

– požár: 13

– technická pomoc: 20

– dopravní nehoda: 6

– únik nebezpečných látek: 2

– záchrana osob a zvířat: 5

– planý poplach: 2


Hned na začátku čtvrtletí se vrátila zima – množství těžkého sněhu, které napadlo v úvodu měsíce, zaměstnalo hasiče po celé první dva dubnové dny. Jednotka shazovala sníh ze střech domů na ulici Obránců míru a na budově polikliniky. Z šesti dopravních nehod se dvě nejzávažnější staly v místní části Vlčovice na silnici 1/58. Právě tato komunikace je z hlediska nehodovosti nejrizikovější. Při jedné z nehod na této silnici zemřel řidič vozidla. Jeho smrt však pravděpodobně neměla přímou souvislost s nehodovým dějem. K vážné dopravní nehodě vyjížděli hasiči i mimo území města, do obce Ženklava, kde v prudkém klesání u lomu Kotouč narazilo auto do stromu. Zraněného řidiče odvezla záchranná služba… Koncem dubna zasahovali hasiči z několika jednotek u rozsáhlého požáru opuštěného statku na Hájově. V červnu vyjížděli do areálu podniku Tatra, kde došlo k výbuchu a následnému požáru trafostanice v objektu lisovny. Mezi zajímavé zásahy patřilo také např. zajištění plochy pro přistání vrtulníku letecké záchranné služby. Mimo to lze vyzdvihnout ze spektra událostí i jeden kuriózní zásah, kdy hasiči vyprošťovali hlavu asi osmiletého chlapce, která zůstala zaklíněna mezi zábradlím balkónu. Tady nakonec vše dopadlo dobře 🙂Počet zásahů v 1. pololetí: 90

Rozdělení podle druhu událostí:g2

– požár: 27

– technická pomoc: 41

– dopravní nehoda: 9

– únik nebezpečných látek: 2

– záchrana osob a zvířat: 9

– planý poplach: 2Porovnání počtu a skladby událostí v 1. pololetí v letech 2009 – 2013


2009: celkem událostí: 123

2010: celkem událostí: 88

2011: celkem událostí: 102

2012: celkem událostí: 95

2013: celkem událostí: 90

g3


Výpis jednotlivých událostí v roce 2013

Činnost jednotky v 1. čtvrtletí 2013 

I přes bohatou zásahovou činnost prochází jednotka pravidelnou odbornou přípravou. Již pravidelně zdokonaluje postupy práce u dopravních nehod a vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Ne jinak tomu bylo i letos, kdy hasiči opět cvičili na autovrakovišti v Ženklavě. Nově bylo do plánu přípravy zařazeno praktické seznámení s objekty se složitými podmínkami pro zásah. V tomto čtvrtletí se hasiči zaměřili na prostory Technického muzea, kulturního domu a polikliniky. 10. 6. bylo v kulturním domě uspořádáno ve spolupráci s jeho vedením a zaměstnanci taktické cvičení. Bylo to vůbec první požární cvičení v tomto objektu za celou dobu jeho existence. Velkou akcí bylo rovněž prověřovací cvičení složek IZS (hasiči, Policie ČR, záchranná služba, městská police) v objektu polikliniky, které se uskutečnilo 26. 6. O konání cvičení nebyl ze zasahujících nikdo předem informován. Jednotka se mimo to zúčastnila ještě taktického cvičení v domově pro seniory Hortenzie ve Frenštátu p. R.


Podle nově připravované koncepce předurčenosti jednotek SDH v našem kraji prošli v měsíči červnu hasiči několikadenním školením, které se zabývalo problematikou zásahu s únikem nebezpečných látek. V našem okrese budou nově mimo stanic HZS MSK předurčeny pro tyto druhy zásahů jednotky Frenštát p. R., Kopřivnice a Studénka.Během jarních dní již tradičně jezdíme s naší technikou do místních školek. Letos poprvé přišly některé školky i za námi – děti si tak mohly prohlédnout budovu nové hasičské zbrojnice. V tomto čtvrtletí nás navštívily, nebo jsme přijeli za dětmi z MŠ Česká, Záhumenní, Krátká a cestu si k nám našly i děti z MŠ Štramberk. Naopak netradiční byla návštěva členů klubu rodičů nadaných dětí při Pedagogicko-psychologické poradně v Novém Jičíně.Nejvyšší vedení města Kopřivnice v čele se starostou ocenilo jednotku za činnost u zásahů při tragických požárech v lednu a únoru tohoto roku (požár v domově s pečovatelskou službou v Příboře a výbuch plynu ve Frenštátě p. R.). Za zásah v Příboře byla jednotce udělena i cena města Příbora.


Reportáž z předávání ocenění

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice