Činnost jednotky v 2. čtvrtletí roku 2019

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ve druhém čtvrtletí roku zasahovala kopřivnická jednotka u 48 mimořádných událostí. Typem s nejvyšší četností byly události zatříděné jako technická pomoc (32), následovaly požáry (10) a po jednotkách zásahů u dalších typů (dopravní nehody, úniky nebezpečných látek, plané poplachy). Celkový počet zásahů za celé první pololetí činí 97.

 

 

Počet zásahů v 2. čtvrtletí: 49

Rozdělení podle druhu událostí:

 • požár: 10
 • technická pomoc: 32
 • dopravní nehoda: 2
 • únik nebezpečných látek: 2
 • záchrana osob a zvířat: 0
 • planý poplach: 2

 

  

 

Mezi deseti požáry byly i dva rozsahem i škodou velké, oba mimo katastr našeho města. 13. dubna, v nočních hodinách byl při požáru dvoupodlažního komerčního objektu v centru Frenštátu p. R. vyhlášen II. stupeň poplachu. Na místo bylo postupně vysláno celkem 6 jednotek. Požár si vyžádal i 4 středně závažná zranění civilních osob.

Druhým, rozsahem ještě větším požárem, byl požár lesa v lokalitě Malého Javorníku. Tady zasahovalo celkem 14 jednotek (jednotka z Kopřivnice s oběma cisternami) a nasazen byl i vrtulník s bambi vakem a hasící letadlo. Požár se podařilo lokalizovat až po dlouhých 6 hodinách. Předběžná škoda byla odhadnuta na 1,5 mil. Kč.

Během silných dešťů v závěru května prováděla jednotka v součinnosti s krizovým štábem města fyzický monitoring vodních toků jak v samotném městě, tak zejména v místních částech okolo řeky Lubiny, která 22. 5. překročila II. stupeň povodňové aktivity. Ve třech případech vyjížděli hasiči také k čerpání vody se zatopených sklepů, jednou uvolňovali ucpané dešťové svody na střeše a jednou byli povolání k odstranění spadlého stromu.

Kuriozitou byla dopravní nehoda osobního vozidla, jehož řidič nezvládl levotočivou zatáčku a téměř se mu podařilo nakolejit svůj vůz na manipulační kolej v obvodu železniční stanice  Štramberk.

 

Počet zásahů v 1. pololetí: 97

Rozdělení podle druhu událostí:

 • požár: 16
 • technická pomoc: 69
 • dopravní nehoda: 6
 • únik nebezpečných látek: 2
 • záchrana osob a zvířat: 0
 • planý poplach: 4

 

 

 

 

Porovnání počtu a skladby událostí v 1. pololetí v letech 2015 – 2019

 • 2015: celkem událostí: 98
 • 2016: celkem událostí: 135
 • 2017: celkem událostí: 114
 • 2018: celkem událostí: 97
 • 2019: celkem událostí: 97

 

 

Pozn.:
Významný nárust zásahů v kategorii technická pomoc v roce 2016 je zapříčiněn extrémními přívalovými srážkami, které zasáhly území města Kopřivnice na konci května roku 2016.

 

Pestrá a bohatá byla rovněž odborná příprava členů jednotky. Kromě pravidelného školení proběhly dvě taktická  a jedno prověřovací cvičení. Námětem prvního taktického cvičení byl únik nebezpečné chemické látky po havárii cisterny, druhé taktické cvičení simulovalo požár v mateřské škole. Prověřovací cvičení v pátek 28. května bylo spojeno s nácvikem evakuace městského úřadu. Dále proběhl specializační povodňový kurz na Slovensku a odborná příprava zaměřená na vyprošťování osob z havarovaných vozidel na autovrakovišti v Ženklavě.

Hasiči se rovněž prezentovali i na akcích pro veřejnost pořádané okolními sbory. Dvě akce se soustředily do jednoho dne. 29. května slavili hasiči v Ženklavě 140 a v Kateřinicích 130 let. Na obou akcích se prezentovala i naše jednotka s prvovýjezdovým vozem a ukázkami činnosti. V Ženklavě předvedli hasiči vyprošťování osoby z havarovaného vozidla a v Kateřinicích požární zásah.

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice