Činnost jednotky v 2. čtvrtletí roku 2020

IMG_20200404_203259Ve druhém čtvrtletí roku vyjížděli kopřivničtí hasiči k 64 zásahům. Nejčetnějším typem událostí je technická pomoc, následují požáry a dopravní nehody. Na vyšším počtu zásahů mají vliv požáry, kterých oproti minulým letům přibylo a taky dlouho trvající deštivé počasí, kdy museli hasiči častěji vyjíždět např. k čerpání vody se zatopených sklepů. Celkový počet zásahů v 1. pololetí roku 2020 činí 120. 

 

 

Počet zásahů v 2. čtvrtletí: 64

Rozdělení podle druhu událostí:

 • požár: 16
 • technická pomoc: 37
 • dopravní nehoda: 4
 • únik nebezpečných látek: 3
 • záchrana osob a zvířat: 2
 • planý poplach: 2

 

  

 

Z 16 požárů bylo 9 mimo území města a místních částí. Největším požárem byl požár v areálu bývalého zemědělského družstva v obci Trojanovice 4. dubna, kde mělo své provozovny několik firem. Na místo bylo vysláno postupně celkem 6 jednotek. Hořela hala o rozměrech cca 20 x 15 m. Nasazena byla i výšková technika a k likvidaci skrytých ohnisek musela být rozebírána střešní konstrukce. K dopravě vody na požářiště byla zřízena kyvadlová doprava cisternami. Způsobená škoda byla odhadnuta téměř na 2 mil. Kč.

Vytrvalé deště v červnu a zejména pak v jeho závěru, kdy už vodou nasycena půda jen obtížně pohlcovala další srážky, způsobovaly zejména zatopení sklepů v rodinných domech. Asi nekritičtější byla situace 26. června v Závišicích., kde kopřivnická jednotka zasahovala v 7 případech. V Kopřivnici, přesněji v místní části Lubina, došlo o dva dny dříve vlivem dešťů k sesunutí části svahu na silnici mezi hasičskou zbrojnicí ve Větřkovicích a přehradou. 

Z dopravních nehod byla nejvážnější nehoda dvou osobních automobilů na silnici 1/58 v místní části Lubina. Z jednoho vozidla museli hasiči vyprostit dvě osoby.

 

Počet zásahů v 1. pololetí: 120

Rozdělení podle druhu událostí:

 • požár: 31
 • technická pomoc: 65
 • dopravní nehoda: 10
 • únik nebezpečných látek: 5
 • záchrana osob a zvířat: 3
 • planý poplach: 6

 

 

 

 

Porovnání počtu a skladby událostí v 1. pololetí v letech 2016 – 2020

 • 2016: celkem událostí: 135
 • 2017: celkem událostí: 114
 • 2018: celkem událostí: 97
 • 2019: celkem událostí: 97
 • 2020: celkem událostí: 120

 

 

Pozn.:
Významný nárust zásahů v kategorii technická pomoc v roce 2016 je zapříčiněn extrémními přívalovými srážkami, které zasáhly území města Kopřivnice na konci května roku 2016.

Po delší neplánované odmlce, vzhledem k epidemiologické situaci v celé České republice, byla obnovena odborná příprava. V závěru května proběhl výcvik vyprošťování osob z havarovaných vozidel a v červnu pak výcvik práce a záchrany osob na tekoucí vodě.

foto-clanek

 

Výpis jednotlivých událostí v roce 2020

Ostatní činnost v roce 2020

Činnost jednotky v 1. čtvrtletí roku 2020

 

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice