Činnost jednotky v 2. pololetí roku 2021

IMG_7895V 2. pololetí roku 2021 vyjížděla kopřivnická dobrovolná jednotka celkem ke 45 zásahům. Dalších 38 událostí neemergentního charakteru bylo zařazeno do kategorie „ostatní činnost“. Celkem tedy jednotka řešila 83 událostí, v celoročním sledování se pak jedná o 130 událostí.

 

 

Počet zásahů v 2. pololetí: 45

 

Rozdělení podle druhu událostí:

 • požár: 17
 • technická pomoc: 23
 • dopravní nehoda: 1
 • únik nebezpečných látek: 2
 • záchrana osob a zvířat: 0
 • planý poplach: 2

 

 

5. června vyjížděla jednotka k dopravní nehodě dvou osobních vozidel ve Štramberku na silnici II/480 za železničním přejezdem vlečky do lomu Kotouč. Na místě hasiči ve spolupráci s kolegy ze stanice HZS vyprostili z vozidla jednu osobu. K další dopravní nehodě s ohlášeným zraněním byla jednotka povolána 24. června na ulici Obránců míru, kde po střetu dvou osobních vozidel skončilo jedno z nich po krkolomném manévru na střeše. 

5. července byla naše velkokpacitní CAS 30 T 815-7 operačním střediskem vyslána v rámci střídání zasahujících jednotek k rozsáhlému požáru autovrakoviště v Ostravě Mariánských horách. Další větší událostí v kategorii požár byl 4. října požár osobního vozidla na silnici II/482 za městem ve směru na Nový Jičín. 

 

14. června bylo sloužící družstvo s prvovýjezdovým vozem vysláno do Frenštátu pod Radhoštěm, kde silný vítr, který se prohnal územím napáchal rozsáhlé škody. Na místě zasahovaly současně na různých místech 3 jednotky. Kromě místní JSDH Frenštát p. R také jednotka z nově zřízené stanice HZS Moravskoslezského kraje v Kopřivnici a naše dobrovolná jednotka.

4. října večer vyjíždela jednotka k úniku kyseliny chlorovodíkové z cisterny do obce Bludovice. Na místě zasahovalo 15 jednotek, včetně Chemické laboratoře HZS MSK a opěrné jednotky z krajské centrální stanice. 

 

Kromě pravidelné odborné přípravy dle schváleného plánu, která probíhá pravidelně na hasičské zbrojnici se jednotka zúčastnila také dvou cvičení. Společně s kolegy ze stanice HZS Mroravskoslezského kraje v průmyslovém parku Vlčovice proběhlo taktické cvičení zaměřené na záchranu osob a likvidaci havárie chladícího zařízení s únikem čpavku na zimním stadiónu. Druhé cvičení bylo prověřovací – dopravní nehoda s vyproštěním osob.

Počet ostatních činností 2. pololetí: 38

Nejpočetnější zastoupení v kategorii „ostatní činnost“ měla v 2. pololetí roku 2021 likvidace hmyzu. 

 

 

Počet zásahů v roce 2021: 84 

 

Rozdělení podle druhu událostí:

 • požár: 32
 • technická pomoc: 41
 • dopravní nehoda: 4
 • únik nebezpečných látek: 2
 • záchrana osob a zvířat: 0
 • planý poplach: 5

 

Počet ostatních činností v roce 2021: 46

 

Činnost jednotky v 1. pololetí roku 2021

Výpis jednotlivých událostí v roce 2021

Ostatní činnost v roce 2021

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice