Činnost jednotky v 2. pololetí roku 2022

IMG_1293V 2. pololetí roku 2022 vyjížděli hasiči z kopřivnické jednotky celkem k 72 zásahům. Největší podíl mají technické pomoci, následují požáry. Vyšší četnost oproti předchozím letům vykazovaly výjezdy které byly později kvalifikovány jako planý poplach. V celoročním součtu to však představovalo přijatelných cca 13 %. Počet zásahů za celý rok 2022 činil 127 a k tomu 135 událostí neemergentního charakteru zatřízených jako ostatní činnost. Celkem tedy hasiči během minulého roku řešili 262 událostí.

 

Počet zásahů v 2. pololetí: 72

Rozdělení podle druhu událostí:

 • požár: 17
 • technická pomoc: 38
 • dopravní nehoda: 4
 • únik nebezpečných látek: 0
 • záchrana osob a zvířat: 0
 • planý poplach: 13

 

Počet ostatních činností 2. pololetí roku 2022: 67

Největším požárem, u kterého jednotka zasahovala, a to nejen v tomto pololetí nebo roce, ale možná i ve své historii, byl lesní požár v Národním parku České Švýcarsko. Jednotka SDH Kopřivnice s velkokapacitní cisternou a dopravním automobilem byla součástí jednoho turnusu odřadu Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. V zasažené oblasti zasahovala nepřetržitě v období 2. až 6. srpna 2O22.

 

Dalším z náročných zásahů byl 6. září požár kabelového kanálu v jednom z provozů automobilky Tatra. Zásah probíhal ve složitých podmínkách zakouřeného podzemí haly, kde hořela izolace elektrických vodičů.

2. listopadu vyjížděli hasiči s velkoobjemovou cisternou jako posilová jednotka k rozsáhlému požáru rodinného domu v Kunčicích p. O. Jelikož na místě zasahovala rovněž jednotka HZS MSK ze stanice Kopřivnice v Průmyslovém parku, bylo po dobu zásahu svoláno do pohotovosti nové družstvo, které s prvovýjezdovou CAS 24 přebralo celý hasební obvod stanice HZS.

Kuriózní dopravní nehoda se stala 11. července na estakádě tř. Čs. armády. Osobní vozidlo na mostě nabouralo do zábradlí, které spadlo na pod ním probíhající železniční trať kde posléze do spadlého zábradlí narazil projíždějící vlak. Provoz na trati v úseku Příbor – Kopřivnice musel být po dobu likvidace následků a vyšetřování nehody zastaven.

29. prosince byl na operační středisko Hasičského záchranného sboru ohlášen výbuch a následná destrukce v bytové jednotce v domě na ulici Štramberské. Na místo bylo ihned vysláno několik jednotek včetně speciální techniky na zajištění nestabilních objektů z krajské centrální stanice v Ostravě Zábřehu. Ta nakonec nebyla potřeba. V domě došlo k výbuchu při manipulaci s chemickými látkami a následnému sesunutí nenosné zděné příčky mezi dvěma bytovými jednotkami. V zasaženém bytě byla zraněna jedna osoba, kterou si převzala záchranná služba k dalšímu ošetření. Hasiči likvidovali drobný požár vzniklý po výbuchu a následně ve spolupráci s dalšími složkami a městem Kopřivnice řešili evidenci evakuovaných osob.

 

Počet zásahů v roce 2022: 127

Rozdělení podle druhu událostí:

 • požár: 37
 • technická pomoc: 59
 • dopravní nehoda: 12
 • únik nebezpečných látek: 2
 • záchrana osob a zvířat: 0
 • planý poplach: 17

 

Počet ostatních činností v celém roku 2022: 135

Vysoký počet událostí v této kategorii souvisí s válečným konfliktem na Ukrajině. Jednotka SDH Kopřivnice zajišťovala distribuci obědů pro děti uprchlíku zařazených v dětské skupině do konce letních prázdnin. Z novým školním rokem byla logistika vyřešena již bez nutnosti spolupráce s hasiči. Dalšími zásahy v této kategorii jsou zejména likvidace nebezpečného hmyzu, či asistence u sportovních nebo kulturních akcí.

 

Výcvik a odborná příprava

V 2. pololetí roku 2022 se jednotka zúčastnila dvou taktických cvičení v úzké spolupráci s profesionálními i ostatními dobrovolnými jednotkami, se kterými se hasiči setkávají v rámci operačního nasazení u výjezdu.

V úterý 16. srpna se uskutečnila „akce výbuch“ v budově bývalého výměníku na ulici Smetanova. Námětem cvičení byla exploze s následným větším počtem zraněných osob. Zapojeny byly všechny jednotky z prvního stupně poplachu pro město Kopřivnice (JSDH Kopřivnice, HZS MSK stanice Kopřivnice a Nový Jičín a JSDH Štramberk).

 

Druhým taktickým cvičením v druhé polovině roku byl únik chlóru z technologie úpravy vody v aquaparku ve Frenštátu p. R. Zde byly nasazeny jednotky podle havarijní karty zpracované pro tento objekt. Na místě zasahovala jednotka SDH Frenštát p. R., místně příslušná jednotka Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (HZS MSK), kterou je stanice Kopřivnice, jednotka z centrální stanice HZS MSK územního odboru Nový Jičín a dobrovolná jednotka Kopřivnice, která je spolu s jednotkou Frenštát a Studénka předurčena na zásahy spojené s výskytem nebezpečných látek.

Další specializací JSDH Kopřivnice jsou zásahy u dopravních nehod. Ve 2. pololetí byl zorganizován praktický výcvik vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel na autovrakovišti v Ženklavě.

Novým prvkem v oblasti dalšího vzdělávání členů jednotky byla dvoudenní odborná příprava ve dnech 11. a 12. listopadu spolu s kolegy z jednotky Suchdol n. O. na táborové základně DDM v Kletné. Součásti nabitého programu byla teoretická příprava strojníků, základy lezecké přípravy s praktickým výcvikem sebezáchrany hasiče slaněním, práce v dýchací technice, vyhledávání a záchrana osob v zakouřeném prostředí a pravidla vedení rádiové komunikace u jednotek požární ochrany.

Kromě vyjmenovaných akcí probíhá pravidelná odborná příprava členů jednotky průběžně během celého roku. Teoretická příprava na učebně hasičské zbrojnice je doplněna samozřejmě také o praktickou část v terénu. 

Prezentace na veřejnosti a ostatní činnosti

Jednotka se na pozvání kolegů z JSDH Lubina I účastnila 20. srpna s technikou CAS 30 T 815-7 oslav 70. let založení hasičského sboru v obci. Naše technika byla také k vidění na akci pořádané Ministerstvem pro místní rozvoj ve spolupráci s Muzeem Novojičínska – Den otevřených dveří v Muzeu nákladních automobilů Tatra dne 3. září. K vidění byla hlavní výjezdová technika – 1. vůz CAS 24 a velkoobjemová CAS 30. Obě jak jinak než na tatrovácké platformě.

2022-technika-prehrada-web

Činnost jednotky v 1. pololetí roku 2022

Výpis jednotlivých událostí v roce 2022

Ostatní činnost v roce 2022

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice