Činnost jednotky v 3. čtvrtletí roku 2020

IMG_6425
51 ostrých a 23 neakutních zásahů má na kontě kopřivnická jednotka ve třetím čtvrtletí roku 2020. Vyšší počet neemergentních událostí evidovaných v režimu „ostatní činnost“ je zapříčiněn typicky letními zásahy – likvidací nebezpečného hmyzu. Od počátku roku zasahovala jednotka ve 171 případech, jako ostatní činnost bylo klasifikováno dalších 31 událostí.

 

Počet zásahů v 3. čtvrtletí: 51

Rozdělení podle druhu událostí:

 • požár: 6
 • technická pomoc: 39
 • dopravní nehoda: 2
 • únik nebezpečných látek: 0
 • záchrana osob a zvířat: 3
 • planý poplach: 1

 

  

 

 

Ve třetím čtvrtletí evidujeme pouze 6 požárů. Žádný z nich se díky včasnému zpozorování, ohlášení na tísňovou linku a rychlému zásahů hasičů nestačil rozšířit. Jedna událost byla překvalifikována na planý poplach. Nejsmutnější události byla dopravní nehoda motocyklu 9. září odpoledne u odbočky na větřkovickou přehradu v místní části Lubina. Vážně zraněného motorkáře  musel transportovat vrtulník na trauma centrum do fakultní nemocnice v Ostravě Porubě. Hasiči na místo události dorazili v těsném sledu za posádkou rychlé zdravotnické pomoci a hlídkou Policie ČR. Na místě asistovali zdravotníkům při ošetřování zraněné osoby a zajistili místo pro přistání vrtulníku letecké záchranné služby. 

Počet zásahů v 1. až 3. čtvrtletí: 171

Rozdělení podle druhu událostí:

 • požár: 37
 • technická pomoc: 104
 • dopravní nehoda: 12
 • únik nebezpečných látek: 5
 • záchrana osob a zvířat: 6
 • planný poplach: 7

 

 

 

 

Porovnání počtu a skladby událostí v 1. až 3. čtvrtletí v letech 2016 – 2020

 • 2016: celkem událostí: 191
 • 2017: celkem událostí: 161
 • 2018: celkem událostí: 149
 • 2019: celkem událostí: 150
 • 2020: celkem událostí: 171

 

 

 

Pozn.:
Významný nárůst zásahů v kategorii technická pomoc v roce 2016 je zapříčiněn extrémními přívalovými srážkami, které zasáhly území města Kopřivnice na konci května roku 2016.

14. září absolvovali hasiči rozšířenou lezeckou přípravu v areálu arboreta ve Štramberku. Poslední den 3. čtvrtletí, 30. září, se uskutečnilo taktické cvičení všech složek integrovaného záchranného systému jehož tématem byl únik chlóru z technologie krytého bazénu v Novém Jičíně.

 

Výpis jednotlivých událostí v roce 2020

Ostatní činnost v roce 2020

Činnost jednotky v 1. čtvrtletí roku 2020

Činnost jednotky ve 2. čtvrtletí roku 2020

 

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice