Činnost jednotky ve 2. čtvrtletí 2014

uvodRok 2014 již vstoupil do své druhé poloviny. Druhé čtvrtletí bylo bohaté jak na zásahy, tak na různé akce. V rámci oslav 130 let od založení hasičského sboru v Kopřivnici měli občané několik příležitostí seznámit se s činností jednotky a sboru. Skladba druhů zásahů nijak nevybočila v porovnání s pětiletým sledovacím obdobím (viz. grafy v článku).


Počet zásahů ve 2. čtvrtletí: 60

Rozdělení podle druhu událostí:g1

– požár: 7

– technická pomoc: 38

– dopravní nehoda: 7

– únik nebezpečných látek: 1

– záchrana osob a zvířat: 5

– planý poplach: 2Velmi „plodný“ jak na náročnější, tak i na zajímavé zásahy byl hned první týden 2. čtvrtletí. 2. dubna vyjížděli hasiči k požáru automobilu na ulici Školní. Požárem byly poškozeny i okolní vozy. Hned na druhý den hořelo znovu, tentokrát porost za nákladovým nádražím. Tady museli hasiči střežit požářiště až do rána následujícího dne. Mezi spíše úsměvné zásahy patřila například záchrana kotěte ze stromu nebo odchyt hada v bytě panelového domu. Portfólio zachráněných živočišných druhů bylo rozšířeno ještě o ptáka, který se zamotal do krycí síťky větracího otvoru pod střechou. Jednotka si zapsala do statistik také nejkratší výjezd v tomto roce, který (doufejme) zůstane nepřekonán. K dopravní nehodě, která se udála před budovou hasičské zbrojnice, stačilo vyjet ze zásahovým vozidlem pouze cca 20 metrů.Počet zásahů v 1. pololetí: 106

Rozdělení podle druhu událostí:g2

– požár: 22 – technická pomoc: 58

– dopravní nehoda: 12

– únik nebezpečných látek: 2

– záchrana osob a zvířat: 8

– planý poplach: 4

 

Porovnání počtu a skladby událostí v 1. pololetí v letech 2010 – 2014

2010: celkem událostí: 88

2011: celkem událostí: 102

2012: celkem událostí: 95

2013: celkem událostí: 90

2014: celkem událostí: 106

g3


Roční intenzivní odborná příprava jednotky v oblasti taktiky zásahů s výskytem nebezpečných látek vyvrcholila 15. května dvěma taktickými cvičeními. Náročný výcvik odstartovala nová koncepce Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, která počítá s vybranými dobrovolnými jednotkami právě pro takové druhy zásahů. Na území okresu Nový Jičín se kromě naší jednotky jedná ještě o kolegy z Frenštátu p. R. a Studénky. Během 2. čtvrtletí proběhlo rovněž několik výcviků zaměřených na vyprošťování osob z havarovaných vozidel.V rámci výročí 130. let od založení hasičského sboru v Kopřivnici, které si připomínáme průběžně po celý rok, proběhly na přelomu května a června dvě největší akce. První z nich byl Den integrovaného záchranného systému. Celodenní program byl nabitý ukázkami z činnosti nejen hasičů, ale i ostatních složek (policie, armáda, záchranná služba). K vidění bylo i spousta techniky, nejen moderní, ale i historické. Druhou akcí s celokrajským významem byla soutěž ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Diváci mohli vidět 6 týmů profesionálních hasičů ze stanic HZS MSK a 6 družstev vybraných dobrovolných jednotek předurčených na zásahy u dopravních nehod.


Činnost jednotky v 1. čtvrtletí roku 2014

Výpis jednotlivých událostí v roce 2014

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice