Činnost jednotky ve 2. čtvrtletí roku 2015

5Před pár dny začaly prázdniny a kalendářní rok se přehoupl do své druhé poloviny. Z hlediska statistik patřilo 2. čtvrtletí roku 2015 mezi ta klidnější období. Jednotka vyjížděla celkem ke 39 mimořádným událostem. Pomyslné počítadlo zásahů se v 1. pololetí roku zastavilo těsně pod stovkou, na čísle 98. Nejčastěji hasiči zasahují u různých druhů technické pomoci, následují požáry a zásahy u dopravních nehod.

Počet zásahů ve 2. čtvrtletí: 39

201507012146_2015-2q
Rozdělení podle druhu událostí:

požár: 5
technická pomoc: 23
dopravní nehoda: 3
únik nebezpečných látek: 1
záchrana osob a zvířat: 5
planý poplach: 2

 

 

Mezi ne příliš časté zásahy, ke kterým jsou hasiči vysíláni, patří pomoc Polici ČR. V tomto čtvrtletí, i když patřilo mezi ty početně méně vydatné, byla jednotka několikrát požádaná o součinnost. Dvakrát hasiči asistovali se speciální technikou při vyšetřování trestné činnosti a jednou byli požádáni o spolupráci při plošné pátrací akci po pohřešované osobě. Pomoc hasičů si vyžádaly pouze tři dopravní nehody, z nichž dvě ale můžeme řadit mezi ty závažnější. Při dopravní nehodě osobního automobilu a motocyklisty na silnici 1/58 v Lubině musel zasahovat i vrtulník letecké záchranné služby. U druhé dopravní nehody, taky se zraněním, byl rovněž motocyklista, tentokrát si cestu zkřížil s cyklistou. I tady pomáhali hasiči záchranné službě s ošetřováním pacienta. Mezi typické letní zásahy patří likvidace obtížného hmyzu. Ne jinak tomu je i letos. Potěšující je, že u včelstev se nám daří zajišťovat jejich umístění u včelařů. V opačném případě by musely být zlikvidovány. K jednotce se dostal i nový pomocník. Je jim osobní automobil Škoda Fabia, bezúplatně převedený z Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Vozidlo bude využíváno zejména k hospodářské činnosti.

Počet zásahů v 1. pololetí: 98

201507012151_2015-1pol
Rozdělení podle druhu událostí:

požár: 16
technická pomoc: 59
dopravní nehoda: 9
únik nebezpečných látek: 3
záchrana osob a zvířat: 8
planý poplach: 3

 

 

Porovnání počtu a skladby událostí v 1. pololetí v letech 2011 – 2015

2011: celkem událostí: 102
2012: celkem událostí: 95
2013: celkem událostí: 90
2014: celkem událostí: 106
2015: celkem událostí: 98

201507012203_2015-1pol-porovnani

Výcvik jednotky byl zaměřen opět zejména na zásahy spojené s únikem nebezpečných látek. Hasiči trénovali přípravu nástupního prostoru, identifikaci látky, dekontaminaci, činnost v protichemických oblecích nebo také práci na mobilním trenažéru, který dostala naše jednotka k dispozici k výcviku na stanici Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje v Novém Jičíně.

V tomto roce se konal v Německu mezinárodní veletrh hasičské techniky Interschutz 2015. Takto velkolepá akce nemá v evropském měřítku obdoby. Na veletrhu se prezentují výrobci z celého světa, kteří chtějí něco znamenat. Výstava se koná jednou za pět let. Poprvé se jeden z našich členů účastnil v roce 2010, dalšímu se to poštěstilo letos. Několik fotopostřehů z této akce jste mohli vidět i v naší galerii. Celá naše jednotka se prezentovala stejně jako v minulém roce na Kopřivnických dnech techniky, které se konaly ve dnech 6. a 7. června v prostoru polygonu automobilky Tatra. Po dva dny jsme prezentovali naši techniku ve statické ukázce společně s HZS Moravskoslezského kraje.

Činnost jednotky v 1. čtvrtletí roku 2015

Výpis jednotlivých událostí v roce 2015

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice