Činnost jednotky ve 2. čtvrtletí roku 2017

pozar_domu_Stramberk_NJ_1

V 2. čtvrtletí roku 2017 zasahovali hasiči z kopřivnické jednotky u 66 událostí. Ze statistického hlediska skladba typů událostí nijak nevybočuje. Nejčastěji jsou hasiči operačním střediskem vysíláni k různým druhům technické pomoci, následují požáry a dopravní nehody. V součtu od počátku roku k poslednímu červnu se pomyslné počítadlo zastavilo na hodnotě 114 zásahů.

 

Počet zásahů ve 2. čtvrtletí: 66

 

Rozdělení podle druhu událostí:

 • požár: 10
 • technická pomoc: 44
 • dopravní nehoda: 5
 • únik nebezpečných látek: 4
 • záchrana osob a zvířat: 3
 • planý poplach: 0

 

 

 

 

Koncem dubna zaměstnalo hasiče počasí. Vytrvalý a vydatný déšť v noci na 28. 4. zatopil několik sklepů, nebezpečí představovaly také ucpané kanalizační vpustě nebo zanesené koryto potoka. Jednotka zasahovala celkem u 7 takových událostí.

Závažnější požáry se koncentrovaly do jednoho týdne na konci června. 23. 6. vyjela jednotka postupně se všemi vozy (dvěma cisternami a výškovou technikou) k požáru střechy rodinného domu ve Štramberku. Oheň se šířil v mezistropních prostorech, k jeho likvidaci museli hasiči otevřít střešní plášť. Hasební zásah byl veden několika proudy zevnitř i z vnější strany objektu. 28. 6. byl při požáru v objektu kalírny v automobilce Tatra vyhlášen II. stupeň požárního poplachu. Vzhledem ke včasnému zpozorování požáru nedostal oheň šanci ke svému volnému rozvoji byl likvidován již v počátečním stádiu. Stejné štěstí měli např. i obyvatelé bytového domu na ulici Erbenova, kde o měsíc dříve, 28. 5. večer, vzplály potraviny na plotně. Po příjezdu hasičů byly již vidět v okně plameny. Oheň se ale i zde podařilo zastavit ještě v jeho zárodku.

Během 2. čtvrtletí hasiči zasahovali i  několika kuriózních nebo méně častých variací zásahů. 12. května v noci havarovalo auto značně neobvyklým způsobem na silnici 1/58 v místní části Lubina, kdy postupně projelo areálem čerpací stanice, přes travnatou plochu až skončilo „zapíchnuté“ v budově motorestu. 31. 5. zase vozidlo havarovalo na přejezdu, kde se střetlo nikoliv s vlakem, ale se signalizačním a zabezpečovacím zařízením. 16. 5. května se zase ve Vlčovicích při jízdě uvolnil náklad z plošiny nákladního vozu převážejícího hutní polotovar. Na silnici vypadl několikatunový ocelový svitek plechu. Dalším zajímavým zásahem byla likvidace nebezpečně prasklého vzrostlého topolu, do kterého udeřil blesk. Zde museli hasiči použít i výškovou techniku.

 

Počet zásahů v 1. pololetí: 114

Rozdělení podle druhu událostí:

 • požár: 24
 • technická pomoc: 62
 • dopravní nehoda: 13
 • únik nebezpečných látek: 6
 • záchrana osob a zvířat: 7
 • planý poplach: 2

 

 

 

 

Porovnání počtu a skladby událostí v 1. pololetí v letech 2013 – 2017

 • 2013: celkem událostí: 90
 • 2014: celkem událostí: 106
 • 2015: celkem událostí: 98
 • 2016: celkem událostí: 135
 • 2017: celkem událostí: 114

 

V období 23. až 28. 4. absolvovali tři naši hasiči specializační kurz zaměřený na zásahy u dopravních nehod, zejména pak na vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Dva noví členové jednotky byli vysláni na kurz nositele dýchací techniky, který je pro výkon služby v naši jednotce nezbytný. 

29. 5. a 2. 6. navštívily naši hasičskou zbrojnici děti se základní školy Alšova. Hasiči si pro ně připravili poučný kvíz, postupně s nimi rozebrali hasičskou tématiku a nakonec předvedli dětem svou techniku. Kromě toho si mohly děti zastříkat z hasičské proudnice nebo vyzkoušet třeba vakuová nosítka.

Začátkem června se dnes již tradičně konají na polygonu automobilky Tatra Kopřivnické dny techniky. Naši hasiči nemohli chybět ani letos. Na statické ukázce ve společné expozici s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje byly všechny naše „velké“ auta, čili 1. vůz CAS 24 T 815, velkokapacitní cisterna CAS 32 T 815 i výšková technika, AZ 30 Renault Camiva.

Zajímavou akcí s účastí zástupců naší jednotky byl i mezinárodní veletrh hasičské a záchranářské techniky Pyros, který se konal na přelomu května a června na brněnském výstavišti.

 

Činnost jednotky v 1. čtvrtletí roku 2017

Výpis zásahů v roce 2017

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice