Činnost jednotky ve 3. čtvrtletí 2012

uvodTřetí kvartál roku 2012 byl ve znamení finišujících prací na rekonstrukci hasičské zbrojnice. Pravidelné konzultace se stavebníky se zaměřovala již na konkrétní „hasičské“ věci, zejména funkce technologií výjezdu, odsávání garáží, provozu na záložní zdroje apod. I přesto se kromě zásahové činnosti věnovali hasiči taky výcviku a údržbě techniky…

Ve 3. čtvrtletí roku 2012 zasahovali hasiči celkem u 62 událostí. Největší podíl na tomto počtu má celoročně typ události technická pomoc, ne jinak tomu je i v letních měsících. Typicky letním druhem zásahů však bývá likvidace obtížného hmyzu. Jen ve 3. čtvrtletí vyjížděli hasiči v Kopřivnici a místních částech k 18-ti takovým případům.

Počet zásahů ve 3. čtvrtletí: 62
Rozdělení podle druhu událostí:g1

– požár: 11

– technická pomoc: 34

– dopravní nehoda: 6

– únik nebezpečných látek: 6

– záchrana osob a zvířat: 1

– planý poplach: 4


V tomto období vyjížděli hasiči taky ke třem větším požárům. 10. 8. vyjeli hasiči s velkokapacitní CAS 32 T 148 do Fryčovic (okres Frýdek Místek) k požáru hospodářské budovy spojené s rodinným domem. Škoda způsobená požárem přesáhla 500 tis. Kč. 12. 8. Byla vyslána opět CAS 32, tentokrát k požáru seníku v Hodslavicích. Zde byla škoda odhadnuta zhruba na 1 mil. Kč. V Kopřivnici napáchal požár více než miliónovou škodu při požáru vzduchotechniky v jednom z podniků v průmyslové zóně Vlčovice. Mimo to likvidovali hasiči např. požár osobního automobilu na silnici spojující Štramberk s Lichnovem, kde se za jízdy vzňal Ford Focus. Ve vozidle cestovala maminka s dítětem, která naštěstí stačila bezpečně zastavit a i s dítětem včas opustit vozidlo.


Počet zásahů v 1. až 3. čtvrtletí 2012: 157
Rozdělení podle druhu událostí:g2

– požár: 26

– technická pomoc: 92

– dopravní nehoda: 18

– únik nebezpečných látek: 10

– záchrana osob a zvířat: 3

– planý poplach: 8

Porovnání počtu a skladby událostí v 1. až 3. čtvrtletí v letech 2008 – 2012

2008: celkem událostí: 178

2009: celkem událostí: 179

2010: celkem událostí: 128

2011: celkem událostí: 172

2012: celkem událostí: 157
g3

Shrnutí za 1. čtvrtletí 2012

Shrnutí za 1. pololetí 2012

Zásahy jednotky v roce 2012


V letních měsících hasiči pravidelně nacvičují záchranu osob z vody. Letos byl pro změnu zvolen výcvik na divoké vodě, kdy hasiči procvičovali postupy záchrany osob na jezech. V srpnu pak jednotka ve spolupráci s jednotkou místní části Lubina I připravila taktické cvičení. Námětem byl požár půdního prostoru výrobního objektu. V rámci preventivně výchovné činnosti přijeli hasiči ukázat svoji techniku na dětský tábor do skautského centra Vanaivan.


Větší rozsah prací byl vykonán také na technice. Vzhledem k avizovanému převedení vozidla CAS 32 na podvozku T 815 6×6 od Hasičského záchranného sboru, které nahradí na výjezdu T 148, bylo rozhodnuto o sjednocení barevného provedení vozidel. Stávající CAS 24 tak v rámci opravy laku získala mnohem lépe viditelný reflexní odstín RAL 3024. Střední opravou prošel i dopravní automobil MB Vito. Vyměněny byly opotřebované díly podvozku a brzd, opraveny byly zkorodované díly karosérie a provedena byla taky celková oprava laku.

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice