Činnost jednotky ve 3. čtvrtletí 2014

201301031949_hz-koprPřed několika dny se rok 2014 dostal do své poslední čtvrtiny. Během tří čtvrtletí roku 2014 zasahovali kopřivničtí hasiči celkem již 172 krát. Podle nové metodiky Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru sledujeme nově také ostatní činnosti jednotky, které nespadají do kolonky „mimořádná událost“. Oproti zásahové činnosti je však tato kategorie početně výrazně slabší. Od začátku roku evidujeme pouze 16 takto zařazených činností.


Počet zásahů ve 3. čtvrtletí: 66

Rozdělení podle druhu událostí:g1

– požár: 7

– technická pomoc: 50

– dopravní nehoda: 2

– únik nebezpečných látek: 2

– záchrana osob a zvířat: 2

– planý poplach: 3Třetí čtvrtletí zaměstnalo hasiče ve velké části typicky letními zásahy – likvidací obtížného hmyzu. Nejčastěji se jedná o vosy nebo sršně, kteří se uhnízdili v různých částech obytných budov. Vytrvalý déšť 11. 7. a laxní přístup firmy provádějící napojení budov na nový rozvod dodávky tepla způsobil zatopení několika sklepů, zejména obytných domů. Hasiči zasahovali po celý den u osmi takových událostí. Na některých adresách i opakovaně. Zřejmě kriminální podtext měl požár dodávky v noci 3. 8. v místní části Lubina. Vyšetřování případu si převzala Policie ČR. Ve druhém čtvrtletí hasiči zachraňovali téměř celé živočišné spektrum, ve třetím čtvrtletí se kategorie zásahů označena jako záchrana zvířat rozrostla pouze o jeden případ, ale za to se jednalo o hada. Jelikož se jednalo o u nás běžný druh, užovku, byla po odchycení vypuštěna do volné přírody. Dvakrát ale pomáhali hasiči z pastí také lidem. Jedna osoba spadla v noci do výkopu na ulici Štramberské. Druhým případem byl pád osoby (zaměstnance) do sklepa v obchodu na ulici Štefánikova. V obou případech bylo nutné ošetření lékařem. Dvakrát vyjížděli hasiči z několika jednotek také k požáru do jedné z firem v průmyslovém parku ve Vlčovicích.Počet zásahů v 1. až 3. čtvrtletí: 172

Rozdělení podle druhu událostí:g2

– požár: 29

– technická pomoc: 108

– dopravní nehoda: 14

– únik nebezpečných látek: 4

– záchrana osob a zvířat: 10

– planý poplach: 7Porovnání počtu a skladby událostí v 1. až 3. čtvrtletí v letech 2010 – 2014

2010: celkem událostí: 128

2011: celkem událostí: 172

2012: celkem událostí: 157

2013: celkem událostí: 161

2014: celkem událostí: 172


I během letních měsíců probíhala pravidelná odborná příprava. Vyššího průtoku vody v řece Lubině bylo využito k uspořádání taktického cvičení zaměřeného na záchranu osob z vody. Cvičení se odehrálo na jednom ze splavů 8. 8. Z výcviku museli hasiči vyjíždět i jednomu ostrému zásahu, shodou náhod spojeného taky s vodou. Jednalo se únik nebezpečných látek do vodního toku. Hasiči na místě spolupracovali také ze zástupci Povodí Odry, odborem životního prostředí městského úřadu a hlídkou městské policie. Zdroj znečištění byl nakonec identifikován v průmyslové zóně ve Vlčovicích. V roce, kdy si připomínáme 130 let od založení hasičského sboru v Kopřivnici, jsme navázali spolupráci s Muzeem Fojtství. Společně připravujeme tištěnou publikaci, která přiblíží minulost hasičstva v našem městě. Jednotka se podílela také na zabezpečení soutěže v požárním sportu, která se odehrává již tradičně začátkem září.Činnost jednotky v 1. čtvrtletí roku 2014

Činnost jednotky v 2. čtvrtletí roku 2014

Výpis jednotlivých událostí v roce 2014

130

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice