Činnost jednotky ve 4. čtvrtletí 2012

uvodPoslední čtvrtletí roku 2012 napsalo jednu z nejvýznamnějších kapitol v historii hasičského sboru v Kopřivnici, která se datuje od roku 1884. Jednotka města Kopřivnice se po roční rekonstrukci objektu hasičské zbrojnice přestěhovala do nových prostor, převzala od Hasičského záchranného sboru do užívání dva kusy speciální techniky a v soutěži Dobrovolní hasiči roku 2012 zvítězila v kategorii jednotka roku.

Nejprve, ale shrneme zásahovou činnost. Ve 4. čtvrtletí zasahovali hasiči celkem u 54 událostí. Nadpoloviční podíl na celkovém počtu mají různé druhy technické pomoci. Do této kategorie je zařazen i jeden druh činnosti, který nepatří mezi zrovna obvyklý a tou je pomoc Policii ČR při vyhledávání pohřešované osoby (nejedná se přitom o pachatele trestné činnosti, ale zpravidla o nemocné či zraněné osoby nebo děti). 2. 10. 2012 byli hasiči vysláni k jedné takové události na Hukvaldy. Mezi netypické zásahy patřila také záchrana dělníka, který zkolaboval na plošině stavebního výtahu.


Počet zásahů ve 4. čtvrtletí: 54

Rozdělení podle druhu událostí:g1

– požár: 11

– technická pomoc: 31

– dopravní nehoda: 5

– únik nebezpečných látek: 4

– záchrana osob a zvířat: 3

– planý poplach: 0


Až na pár drobných výjimek, se v posledním čtvrtletí samotné Kopřivnici požáry vyhnuly. Zato museli hasiči vyjíždět k několika vážnějším případům mimo území obce. 5. 10. byli vysláni společně s kolegy ze stanice Nový Jičín a místní jednotkou k požáru unimo buněk v Příboře. 30. 10. pak v rámci vyhlášeného druhého stupně poplachu zasahovali u rozsáhlého požáru hospodářské budovy a rodinného domu v Novém Jičíně – Žilině. Z pěti dopravních nehod byla nejvážnější dopravní nehoda v Ženklavě, kde museli hasiči vyprostit zaklíněného řidiče a pak hrozivě vypadající dopravní nehoda v Lubině. Osobní vozidlo sjelo z komunikace a narazilo do stromu. Zde musel zasahovat i vrtulník letecké záchranné služby.
Počet zásahů v roce 2012: 211

Rozdělení podle druhu událostí:g2

– požár: 37

– technická pomoc: 123

– dopravní nehoda: 23

– únik nebezpečných látek: 14

– záchrana osob a zvířat: 6

– planý poplach: 8


Porovnání počtu a skladby událostí v letech 2008 – 2012


2008: celkem událostí: 103

2009: celkem událostí: 233

2010: celkem událostí: 179

2011: celkem událostí: 206

2012: celkem událostí: 211

g3


Shrnutí za 1. čtvrtletí 2012

Shrnutí za 1. pololetí 2012

Shrnutí za  3. čtvrtletí 2012

Zásahy jednotky v roce 2012


Jak jsme již naznačili v úvodu, jednou z nejvýznamnějších akcí nejen v posledním čtvrtletí, ale v celé historii, bylo dokončení rekonstrukce hasičské zbrojnice. Slavnostní otevření s bohatým programem, kterého se zúčastnil také starosta města Josef Jalůvka a zástupce ředitele Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje Vladimír Vlček, proběhlo v úterý 9. 10. 2012. Starosta města obdržel při této příležitosti rovněž klíče od dvou kusů techniky, kterou HZS předal do užívaní jednotce SDH Kopřivnice. Jedná se o velkoobjemovou cisternu CAS 32 na podvozku T 815 a automobilový žebřík AZ 30 na podvozku IFA W50L. Vozidlo CAS 32 T 148 bylo 20. 10. bezúplatně převedeno na obec Veřovice, kde nastoupí službu v místní jednotce.Výrazně nadprůměrná byla v posledním kvartále rovněž odborná příprava. Hasiči absolvovali celkem tři taktická a dvě prověřovací cvičení. Naše jednotka se spolupodílela s HZS MSK a JSDH Štramberk na přípravě a realizaci velkého cvičení na Štramberské trúbě, dále se zúčastnila taktického cvičení v areálu skladu pohonných hmot Čepro v Sedlnicích a jednoho taktického a jednoho prověřovacího cvičení zaměřeného na záchranné práce a likvidaci požáru při hromadné dopravní nehodě v tunelu Lysůvky na nově otevřeném úseku rychlostní silnice R48. Posledním prověřovacím cvičením bylo ověření dojezdových časů a činnosti při simulovaném požáru v prostoru radnice.Třešničkou na dortu, a také odměnou všem hasičům za obětavou práci, bylo vítězství v soutěži Dobrovolní hasiči roku 2012, v kategorii jednotka roku pro oblast severní Moravy.

rwe

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice