Činnost jednotky ve 4. čtvrtletí 2013

201401022113_uvodPoslední čtvrtletí patřilo mezi klidnější části roku 2013. Zatímco ve 3. kvartále vyjížděli hasiči k rekordnímu počtu událostí, v tom posledním to bylo naopak nejmíň. Během celého roku vyjížděla jednotka k téměř dvěma stům událostí.


Počet zásahů v 4. čtvrtletí: 36

Rozdělení podle druhu událostí:g1

– požár: 9

– technická pomoc: 18

– dopravní nehoda: 2

– únik nebezpečných látek: 3

– záchrana osob a zvířat: 3

– planý poplach: 1


Hned na začátku října byla jednotka vyslána s CAS 32 k požáru skladu slámy do Janovic u Starého Jičína. Rozsah požáru si vyžádal vyhlášení II. stupně poplachu. Zasahovalo zde celkem 11 jednotek, z toho i jedna ze sousedního kraje. Pro naši jednotku to byl jeden z nejdelších zásahů. Hasiči zde zasahovali nepřetržitě 17 hodin. V listopadu zasahovala jednotka u požáru v Rybím, kde došlo ke vznícení zařízení v kotelně rodinného domu. Zde se naštěstí oheň nerozšířil do obytných místností. Méně štěstí již však měli v prosinci obyvatelé rodinného domu v Bordovicích, kde oheň z komínového tělesa přeskočil do chodby. V samotné Kopřivnici museli hasiči řešit také několik požárů. 30. 11. hořela zahradní chatka za sídlištěm sever a v prosinci vyjížděli hasiči dvakrát k požárům do bytových domů. Oba dva případy skončily naštěstí bez větších škod. Jednou došlo vlivem závady na digestoři k požáru v kuchyni a v druhém případě se jednalo o nedbalost uživatele bytu, kdy se od nedopalku cigarety vznítilo povlečení. Uživatele posilněného alkoholem musela uklidnit až policejní hlídka. Kromě požáru řešili hasiči i několikrát únik provozních náplní z vozidel. Jedním z takových případů byl i únik hydraulického oleje z pracovního stroje 2. 10. Dopravní nehody, které si vyžádaly zásah hasičů byly v posledním čtvrtletí v hasebním obvodu jen dvě. Ta vážnější, u které musel zasahovat i vrtulník letecké záchranné služby, se stala 18. 10. na výjezdu z Kopřivnice směrem na Nový Jičín.


Počet zásahů v roce 2013: 197

Rozdělení podle druhu událostí:g2

– požár: 53

– technická pomoc: 100

– dopravní nehoda: 14

– únik nebezpečných látek: 8

– záchrana osob a zvířat: 17

– planý poplach: 5Porovnání počtu a skladby událostí v letech 2009 – 2013


2009: celkem událostí: 233

2010: celkem událostí: 179

2011: celkem událostí: 206

2012: celkem událostí: 211

2013: celkem událostí: 197

g3
Výpis jednotlivých událostí v roce 2013

Činnost jednotky v 1. čtvrtletí 2013

Činnost jednotky v 2. čtvrtletí 2013

Činnost jednotky v 3. čtvrtletí 2013

I během posledního čtvrtletí probíhala odborná příprava jednotky. Pro všech 8 předurčených jednotek pro zásahy u dopravních nehod na území okresu Nový Jičín uspořádal Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje instrukčně metodické zaměstnání zaměřené na vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Rovněž proběhl zdokonalovací výcvik zaměřený na sebezáchranu hasiče z výšek. Pro nositele dýchací techniky byl připraven náročný výcvik v suterénu kulturního domu, kde byl simulován požár. Použitím vyvíječe umělého kouře se podařilo zajistit hodně reálné podmínky. V nejexponovanějších místech nešlo vidět ani na konečky prstů. Tento výcvik probíhal společně s kolegy ze Štramberka. Právě se štramberskou jednotkou, vyjma profesionálních hasičů ze stanice Nový Jičín, se u zásahů v našem městě můžeme setkat nejčastěji. Na tomto místě se patří také poděkovat vedení kulturního domu za projevenou vstřícnost.


Jako každý rok i letos předával Moravskoslezský kraj dary jak profesionálním, tak dobrovolným hasičům. Vybavení naší jednotky se tak rozrostlo o několik kusů radiostanic, dýchací techniku, protichemické oděvy a prostředky pro zásahy u dopravních nehod.Kromě tohoto vybavení byla ještě z prostředků zřizovatele pořízena termokamera, osvětlovací souprava a stabilizační klíny. Zejména termokamera je neocenitelným pomocníkem. Jsou to oči hasiče, které dokáží i v prostředí s nulovou viditelností vykreslit prostor. Používá se zejména k vyhledávání osob při požárech a identifikaci i skrytých ohnisek hoření.Pohled na displej termokamery

konec

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice