Činnost jednotky ve 4. čtvrtletí 2013

201401022113_uvodPoslední čtvrtletí patřilo mezi klidnější části roku 2013. Zatímco ve 3. kvartále vyjížděli hasiči k rekordnímu počtu událostí, v tom posledním to bylo naopak nejmíň. Během celého roku vyjížděla jednotka k téměř dvěma stům událostí.


Počet zásahů v 4. čtvrtletí: 36

Rozdělení podle druhu událostí:g1

– požár: 9

– technická pomoc: 18

– dopravní nehoda: 2

– únik nebezpečných látek: 3

– záchrana osob a zvířat: 3

– planý poplach: 1


Hned na začátku října byla jednotka vyslána s CAS 32 k požáru skladu slámy do Janovic u Starého Jičína. Rozsah požáru si vyžádal vyhlášení II. stupně poplachu. Zasahovalo zde celkem 11 jednotek, z toho i jedna ze sousedního kraje. Pro naši jednotku to byl jeden z nejdelších zásahů. Hasiči zde zasahovali nepřetržitě 17 hodin. V listopadu zasahovala jednotka u požáru v Rybím, kde došlo ke vznícení zařízení v kotelně rodinného domu. Zde se naštěstí oheň nerozšířil do obytných místností. Méně štěstí již však měli v prosinci obyvatelé rodinného domu v Bordovicích, kde oheň z komínového tělesa přeskočil do chodby. V samotné Kopřivnici museli hasiči řešit také několik požárů. 30. 11. hořela zahradní chatka za sídlištěm sever a v prosinci vyjížděli hasiči dvakrát k požárům do bytových domů. Oba dva případy skončily naštěstí bez větších škod. Jednou došlo vlivem závady na digestoři k požáru v kuchyni a v druhém případě se jednalo o nedbalost uživatele bytu, kdy se od nedopalku cigarety vznítilo povlečení. Uživatele posilněného alkoholem musela uklidnit až policejní hlídka. Kromě požáru řešili hasiči i několikrát únik provozních náplní z vozidel. Jedním z takových případů byl i únik hydraulického oleje z pracovního stroje 2. 10. Dopravní nehody, které si vyžádaly zásah hasičů byly v posledním čtvrtletí v hasebním obvodu jen dvě. Ta vážnější, u které musel zasahovat i vrtulník letecké záchranné služby, se stala 18. 10. na výjezdu z Kopřivnice směrem na Nový Jičín.


Počet zásahů v roce 2013: 197

Rozdělení podle druhu událostí:g2

– požár: 53

– technická pomoc: 100

– dopravní nehoda: 14

– únik nebezpečných látek: 8

– záchrana osob a zvířat: 17

– planý poplach: 5Porovnání počtu a skladby událostí v letech 2009 – 2013


2009: celkem událostí: 233

2010: celkem událostí: 179

2011: celkem událostí: 206

2012: celkem událostí: 211

2013: celkem událostí: 197

g3
Výpis jednotlivých událostí v roce 2013

Činnost jednotky v 1. čtvrtletí 2013

Činnost jednotky v 2. čtvrtletí 2013

Činnost jednotky v 3. čtvrtletí 2013

I během posledního čtvrtletí probíhala odborná příprava jednotky. Pro všech 8 předurčených jednotek pro zásahy u dopravních nehod na území okresu Nový Jičín uspořádal Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje instrukčně metodické zaměstnání zaměřené na vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Rovněž proběhl zdokonalovací výcvik zaměřený na sebezáchranu hasiče z výšek. Pro nositele dýchací techniky byl připraven náročný výcvik v suterénu kulturního domu, kde byl simulován požár. Použitím vyvíječe umělého kouře se podařilo zajistit hodně reálné podmínky. V nejexponovanějších místech nešlo vidět ani na konečky prstů. Tento výcvik probíhal společně s kolegy ze Štramberka. Právě se štramberskou jednotkou, vyjma profesionálních hasičů ze stanice Nový Jičín, se u zásahů v našem městě můžeme setkat nejčastěji. Na tomto místě se patří také poděkovat vedení kulturního domu za projevenou vstřícnost.


Jako každý rok i letos předával Moravskoslezský kraj dary jak profesionálním, tak dobrovolným hasičům. Vybavení naší jednotky se tak rozrostlo o několik kusů radiostanic, dýchací techniku, protichemické oděvy a prostředky pro zásahy u dopravních nehod.Kromě tohoto vybavení byla ještě z prostředků zřizovatele pořízena termokamera, osvětlovací souprava a stabilizační klíny. Zejména termokamera je neocenitelným pomocníkem. Jsou to oči hasiče, které dokáží i v prostředí s nulovou viditelností vykreslit prostor. Používá se zejména k vyhledávání osob při požárech a identifikaci i skrytých ohnisek hoření.Pohled na displej termokamery

konec

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice