Činnost jednotky ve 4. čtvrtletí roku 2014

201501041656_uvodPoslední čtvrtletí patřilo jak počtem, tak i závažností řešených událostí mezi rušnější období roku 2014. Hasiči vyjížděli statisticky k největšímu počtu dopravních nehod a nejzávažnějším požárům. Nejtragičtější byl požár v domově s pečovatelskou službou na ulici České, při kterém se vážně zranil uživatel bytu a několik dalších lidí muselo být ošetřeno zdravotnickou záchrannou službou. Vysoká byla i škoda na majetku.

Počet zásahů ve 4. čtvrtletí: 59

Rozdělení podle druhu událostí:

– požár: 13g1

– technická pomoc: 31

– dopravní nehoda: 9

– únik nebezpečných látek: 5

– záchrana osob a zvířat: 1

– planý poplach: 0

Během posledního čtvrtletí roku 2014 vyjížděli hasiči na území našeho města a místních částí k poměrně velkému počtu dopravních nehod. Vzhledem k hustotě provozu je největší četnost logicky na silnici 1/58, nicméně v dlouhodobém porovnání s minulými léty se po vybudování obchvatu Příbora a navazující rozšířené části v Lubině situace zlepšila, aspoň co do počtu nehod, u kterých museli zasahovat hasiči. Netypická byla dopravní nehoda, kdy osobní automobil v obci Vlčovice sjel ze silnice a čelně narazil do domu. Zde musel zasahovat i vrtulník záchranné služby. Poněkud kuriózní zásah zažili hasiči 21. 10. Při přejíždění retardéru na ulici Štefánikova se zranil cestující v linkovém autobusu. Vzhledem k riziku poškození páteře bylo nutno zraněného, který se navíc nacházel ve stísněné pozici mezi sedačkami, šetrně vyprostit. Začátkem listopadu dalo o sobě vědět i počasí. Silný vítr 4. 11. vyvrátil strom na zaparkovaný automobil na ulici Erbenova. Nepozornost může mít katastrofální následky. Jen díky všímavosti občanů a včasnému ohlášení události na tísňovou linku hasičů (tel. č. 150 nebo 112) nedošlo k většímu neštěstí, když v jednom z bytů v domě na ulici Alšova unikal plyn, který zůstal zapnutý bez dozoru po odchodu obyvatel z bytu.

Počet zásahů v roce 2014: 231

Rozdělení podle druhu událostí:

– požár: 42g23

– technická pomoc: 139

– dopravní nehoda: 23

– únik nebezpečných látek: 9

– záchrana osob a zvířat: 11

– planý poplach: 7Porovnání počtu a skladby událostí v letech 2010 – 2014

2010: celkem událostí: 179

2011: celkem událostí: 206

2012: celkem událostí: 211

2013: celkem událostí: 197

2014: celkem událostí: 231

g3Ostatní činnost jednotky v roce 2014: 22 Nově se od tohoto roku sleduje i tzv. ostatní činnost jednotek požární ochrany. Jsou to události, při kterých nehrozí bezprostřední nebezpečí, nebo touto činností hasiči předchází vzniku potencionálních hrozeb. Jsou to činnosti prováděné mimo prostory hasičské zbrojnice a nejsou započítány do statistiky mimořádných událostí. O zařazení do této kategorie rozhoduje operační středisko po ohlášení události.
Také v posledním čtvrtletí bylo naplánováno kromě pravidelné odborné přípravy na zbrojnici několik větších akcí. V sobotu 18. října se všechny dobrovolné jednotky z územního odboru Nový Jičín předurčené na zásahy u dopravních nehod zúčastnily instrukčně metodického zaměstnání v Bílovci, které bylo zaměřene na dopravní nehody s větším počtem zraněných. Společně s jednotkou Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje ze stanice v Novém Jičíně proběhlo začátkem listopadu taktické cvičení zaměřené na likvidaci úniku nebezpečných látek. Námětem byl únik čpavku ve strojovně zimního stadiónu v Kopřivnici. Hasiči si prověřili jednotlivé činnosti v rámci takového typu zásahu, mimo jiné přípravu a provoz dekontaminačního stanoviště, provizorní opravu poškozeného zařízení nebo záchranu osoby ve ztížených podmínkách. Na konci listopadu si hasiči ještě před demolicí bývalého zdravotního střediska Tatra mohli v jeho prostorách vyzkoušet zásah v podmínkách reálného požáru. Není to poprvé co si mohli naši hasiči takto pojatý výcvik vyzkoušet. V minulosti jsme dostali k dispozici např. opuštěné budovy v areálu Dolních Vítkovic v Ostravě nebo i několik objektů v našem městě.

 


Činnost jednotky v 1. čtvrtletí roku 2014

Činnost jednotky v 2. čtvrtletí roku 2014

Činnost jednotky v 3. čtvrtletí roku 2014

Výpis jednotlivých událostí v roce 2014

130

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice