Činnost jednotky ve 4. čtvrtletí roku 2019

IMG_20191126_032011_1

V posledním čtvrtletí roku 2019 vyjížděla kopřivnická jednotka celkem k 55 zásahům. V celkovém součtu za celý kalendářní rok to pak bylo celkem 264 událostí z čehož bylo 205 zásahů kdy hrozilo nebezpečí z prodlení a zbylých 59 událostí je evidovaných jako „ostatní činnost“, kde jsou zařazeny události neakutního charakteru. Skladba druhů událostí se nijak nevymyká dlouhodobému průměru. Největší podíl mají různé druhy technických pomocí, následují požáry a dopravní nehody. U požárů můžeme sledovat po 4 letech poklesu jejich opětovný nárůst, naproti tomu klesl počet zásahů u dopravních nehod, které si svým charakterem vyžadovaly zásah jednotek požární ochrany.

 

Počet zásahů v 4. čtvrtletí: 55

Rozdělení podle druhu událostí:

 • požár: 11
 • technická pomoc: 35
 • dopravní nehoda: 1
 • únik nebezpečných látek: 2
 • záchrana osob a zvířat: 5
 • planý poplach: 1

 

  

 

 

Bezesporu největší událostí v posledním čtvrtletí roku byl rozsáhlý požár novostavby bytového domu na ulici Družební v noci 26. listopadu. Plameny zcela pohltily rozestavěnou dřevostavbu a její skelet musel být po likvidaci požáru stržen. Sálavé teplo z požáru ohrožovalo i okolo stojící objekty a hrozilo rozšíření požáru i na ně. K jejich ochraně nasadili hasiči ihned po příjezdu několik vodních proudů. Po likvidaci požáru musela být stavba stržena. O to se postarala speciální technika ze Záchranného útvaru HZS Hlučín.

Nejzávažnější dopravní nehodou byla nehoda motocyklu na silnici 1/58 v místní části Vlčovice 23. listopadu odpoledne. Řidič po nezvládnutém průjezdu zatáčky na začátku obce sjel mimo komunikaci a způsobil si vážná poranění. U nehody zasahoval i vrtulník letecké záchranné služby.

Vyjímkou mezi zásahy byla asistence při hledání nástražného výbušného systému v noci 5. října v centru města, kde anonymní oznamovatel ohlásil uložení výbušniny v jednom nočním podniku. Naopak veselou epizodou byla záchrana kotěte z motorového prostoru osobního automobilu 4. října. A i v posledním kvartále foukalo, i když poněkud méně než v předchozích obdobích. Silný vítr zaměstnal (nejen) hasiče 20. prosince a vynutil si tři výjezdy. Jednou k vyvrácenému stromu a dvakrát k uvolněnému oplechování na střechách dvou mateřských škol.

 

 

Počet zásahů v roce 2019: 205

Rozdělení podle druhu událostí:

 • požár: 39
 • technická pomoc: 136
 • dopravní nehoda: 10
 • únik nebezpečných látek: 7
 • záchrana osob a zvířat: 5
 • planý poplach: 8

 

 

 

Porovnání počtu a skladby událostí v letech 2015 – 2019

 • 2015: celkem událostí: 205
 • 2016: celkem událostí: 236
 • 2017: celkem událostí: 223
 • 2018: celkem událostí: 205
 • 2019: celkem událostí: 205

 

 

Pozn.:
Vyšší počet zásahů v kategorii technická pomoc v roce 2016 je zapříčiněn extrémními přívalovými srážkami, které zasáhly území města Kopřivnice na konci května roku 2016.

 

Hned na začátku čtvrtletí, 1. října, se uskutečnilo taktické cvičení složek integrovanného záchranného systému. Jeho námětem byla dopravní nehoda dodávky s cisternou převážející nebezpečnou látku. Do cvičení bylo zapojeno několik desítek zasahujích ze všech složek (dobrovolní i profesionální hasiči, Policie ČR, městská policie, záchranná služba).

 

Dva členové  absolvovali odborný kurz strojníka v Ústřední hasičské škole v Jánských koupelích. Po dalším zdokonalovacím výcviku a odborné přípravě v rámci jednotky rozšíří tým strojníků.

Byl dokončen další souhrn prací na zvýšení pasivní bezpečnosti při zásazích. CAS 30 dostala jako poslední výjezdový vůz fluorescenční žluté zvýrazňující prvky na bocích a v přední části vozu. Na zádi je pak šrafování typu chevron. V oblasti osobních ochranných prostředků byla dokončena obměna zásahových příleb. Nyní jsou všichni hasiči vybaveni novým typem s držákem a osobní svítilnou do výbušného prostředí.

pis jednotlivých událostí v roce 2019

Činnost jednotky v 1. čtvrtletí roku 2019

Činnost jednotky ve 2. čtvrtletí roku 2019

Činnost jednotky ve 3. čtvrtletí roku 2019

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice