Činnost jednotky ve 4. čtvrtletí roku 2018

IMG_4549

V posledním čtvrtletí roku vyjížděla kopřivnická jednotka celkem k 56 zásahům. Dalších 6 událostí spadalo do neakutního režimu a je zařazeno v kategorii „ostatní činnost“. V celkovém součtu za celý kalendářní rok to pak bylo celkem 250 událostí z čehož bylo 205 zásahů kdy hrozilo nebezpečí z prodlení a zbylých 45 událostí je evidovaných jako ostatní činnost. Skladba druhů událostí se nijak nevymyká dlouhodobému průměru, za zmínku ovšem stojí klesající počet požárů v posledních 5 letech. Není tomu ale tak u způsobených škod, které byly např. v loňském roce právě v posledních 5 letech nejvyšší.

 

Počet zásahů v 4. čtvrtletí: 56

Rozdělení podle druhu událostí:

 • požár: 5
 • technická pomoc: 34
 • dopravní nehoda: 6
 • únik nebezpečných látek: 2
 • záchrana osob a zvířat: 4
 • planý poplach: 5

 

  

 

 

Mezi nejzajímavější zásahy patřily opět dopravní nehody. Poněkud kuriózní, pro řidiče naštěstí bez újmy, byl nekontrolovaný pohyb osobního vozidla po mokré louce 2. října v místní části Mniší. To asi po dvou stech metrech divoké jízdy skončilo v hluboké rokli. Řidiči se podařilo vozidlo včas opustit. Při nehodě motocyklu 6. října, opět v Mniším, zasahovala i letecká záchranná služba, která transportovala zraněného motorkáře na trauma centrum do fakultní nemocnice v Ostravě Porubě. Ještě tragičtější však byla srážka osobního automobilu s chodcem 11. prosince na ulici Kpt. Jaroše v Kopřivnici…

Hrozivě vypadalo oznámení o události jež se stala v lese pod Červeným kamenem. Pod stromem měl zůstat zavalený dělník. Ten už byl však v době příjezdu záchranářů vyproštěn. Hasiči ovšem zajišťovali dlouhý transport zraněného náročným terénem k sanitnímu vozidlu.

Z většiny ohlášených požárů byly nakonec plané poplachy, zpravidla iniciované elektrickou požární signalizací. Mezi ty, jež stojí za zmínku, patří požár v motorovém prostoru linkového autobusu 6. listopadu v Kopřivnici a požár dřevěného přístavku s udírnou u rodinného domu, ke kterému vyjížděli hasiči 27. prosince do Příbora.

A i v posledním kvartále foukalo, i když poněkud méně než v předchozích obdobích. Silný vítr zaměstnal (nejen) hasiče na konci října a vynutil si tři výjezdy. Jednou k vyvrácenému stromu na ulici Obránců Míru a dvakrát k uvolněným plechům na domě na Masarykově náměstí.

 

Počet zásahů v roce 2018: 205

Rozdělení podle druhu událostí:

 • požár: 27
 • technická pomoc: 128
 • dopravní nehoda: 23
 • únik nebezpečných látek: 7
 • záchrana osob a zvířat: 9
 • planý poplach: 11

 

 

 

 

Porovnání počtu a skladby událostí v letech 2014 – 2018

 • 2014: celkem událostí: 231
 • 2015: celkem událostí: 205
 • 2016: celkem událostí: 236
 • 2017: celkem událostí: 223
 • 2018: celkem událostí: 205

Pozn.:
Vyšší počet zásahů v kategorii technická pomoc v roce 2016 je zapříčiněn extrémními přívalovými srážkami, které zasáhly území města Kopřivnice na konci května roku 2016.

 

Odborná příprava poslední tři měsíce v roce zahrnovala kromě běžného školení několik zajímavých bloků. Strojníci se zúčastnili zdokonalovacího výcviku na polygonu v centru bezpečné jízdy Libros v Ostravě, dalším tématem byl výcvik v protichemických oblecích simulující zásah na nebezpečnou látku na stanici HZS v Novém Jičíně a základní lezecká příprava zaměřená zejména na sebezáchranu hasiče a obecné pravidla při pracích ve výškách a nad volnou hloubkou.

 

A změny se udály i v technice. Jednotka dostala dary od Moravskoslezského kraje, který každoročně ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem, nějakým způsobem koncepčně rozšiřuje či obnovuje věcné prostředky u jednotek požární ochrany zařazených do kategorie JPO II a III. V letošním roce jsme dostali do užívání automatický externí defibrilátor (AED) a průmyslový vysavač. 

Další novinkou je bezpečnostní polep na prvovýjezdovém voze sestávající se z podélných fluoresenčních žlutých pruhů a zadního šrafováni typu shevron v provedení dle Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje.

Výpis jednotlivých událostí v roce 2018

Činnost jednotky v 1. čtvrtletí roku 2018

Činnost jednotky ve 2. čtvrtletí roku 2018

Činnost jednotky ve 3. čtvrtletí roku 2018

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice