Činnost ve 2. čtvrtletí a shrnutí za 1. pololetí 2011

uvodV prvním pololetí se počet zásahů jednotky přehoupl přes 100 a zastavil se na čísle 102. Ve druhém čtvrtletí hasiči vyjížděli téměř k dvojnásobnému počtu událostí ve srovnání s předchozím obdobím. Nejvyšší podíl mají zásahy spojené s různým druhem technické pomoci, ale hasiči během 2. čtvrtletí vyjížděli např. taky ke 14 požárům a 6 dopravním nehodám.

Počet zásahů v 2. čtvrtletí: 65

Rozdělení podle druhu událostí:g1

– požár: 14

– technická pomoc: 41

– dopravní nehoda: 6

– úniky nebezpečných látek: 0

– záchrana osob a zvířat: 3

– planý poplach: 1


K větším požárům vyjížděli hasiči zejména mimo město. 4. dubna byly k požáru chaty v Příboře vyslány všechny jednotky v rámci 1. stupně požárního poplachu. Oheň na dřevěné rybářské chatě způsobil škodu za 400 tis. Kč a uchráněné hodnoty byly vyčísleny na dalších 600 tis. Kč. O dva týdny později hořela zase střecha rodinného domu v Hájově. I zde zasahovaly všechny jednotky z 1. stupně a díky rychlému zásahu hasičů se podařilo uchránit hodnoty za 1,5 mil. Kč. V Kopřivnici plameny napáchaly podstatně menší škody. Asi nejvíc starostí měl uživatel bytu na ulici Školní, kterému od potravin na sporáku vzplálo zařízení kuchyně.Z dopravních nehod, ke kterým byli hasiči vysláni v průběhu druhého čtvrtletí byla nejvážnější nehoda osobního vozidla v noci 21. 4. ve Veřovicích. Na místě zasahovala naše jednotka společně s jednotkou HZS MSK ze stanice Nový Jičín a Zdravotnickou záchrannou službou. Z osobního vozidla, které sjelo mimo vozovku a zůstalo ve svahu koryta potoka, museli hasiči vyprostit zraněného řidiče. Ke kuriózní nehodě došlo v místní části Mniší, kde se na mostku u točny autobusu převrátil traktor převážející na přívěsu hospodářská zvířata. Tato nehoda se však naštěstí obešla bez zranění a větších škod. Újmu neutrpěli ani převážení býci.

Mezi nejčastější technické zásahy patří otvíraní bytů, kde hrozí nějaké nebezpečí z prodlení – to se děje vždy za asistence policie, dále pomoc záchranné službě s transportem pacienta a v letních měsících taky likvidace nebezpečného hmyzu.


Počet zásahů v 1. pololetí: 102

Rozdělení podle druhu událostí:g2

– požár: 25

– technická pomoc: 62

– dopravní nehoda: 8

– úniky nebezpečných látek: 0

– záchrana osob a zvířat: 4

– planý poplach: 3


Porovnání počtu a skladby událostí v 1. pololetí v letech 2008 – 2011

2008: celkem událostí: 44

2009: celkem událostí: 123

2010: celkem událostí: 88

2011: celkem událostí: 102

g3

Zásahy v roce 2011

Shrnutí za 1. čtvrtletí


Odborná příprava jednotky byla stejně jako v 1. čtvrtletí zaměřena hlavně na vyprošťování osob z havarovaných vozidel. 16. 4. pak připravil HZS MSK pro dobrovolné jednotky předurčené pro zásahy u dopravních nehod celodenní instrukčně metodické zaměstnání v areálu hlučínské štěrkovny. IMZ se zúčastnilo 21 jednotek kategorie JPO 2. Na konci června proběhlo ještě taktické cvičení zaměřené na zdolávání požáru a evakuaci v ZŠ a MŠ Motýlek.V červnu se postupně rozbíhají soutěže TFA a jako v minulých letech se těchto nejtěžších hasičských soutěží účastní pravidelně i naši členové. V červnu jsme měli své zastoupení na závodu dvojic v Hlučíně a první soutěži z Poháru ředitele HZS Moravskoslezského kraje ve Vratimově. Mezi další akce, na kterých se podíleli naši hasiči byla také ukázka techniky pro děti v MŠ na ulici České, na kulturní akci Lašské laškování v centru města a taky účast na Dni požární bezpečnosti 13. 5. v Novém Jičíně. Společně se zdravotníky se pak hasiči podíleli i na průběhu soutěže pro mladé záchranáře Helpík.

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice