Činnost ve 2. čtvrtletí a shrnutí za 1. pololetí 2011

uvodV prvním pololetí se počet zásahů jednotky přehoupl přes 100 a zastavil se na čísle 102. Ve druhém čtvrtletí hasiči vyjížděli téměř k dvojnásobnému počtu událostí ve srovnání s předchozím obdobím. Nejvyšší podíl mají zásahy spojené s různým druhem technické pomoci, ale hasiči během 2. čtvrtletí vyjížděli např. taky ke 14 požárům a 6 dopravním nehodám.

Počet zásahů v 2. čtvrtletí: 65

Rozdělení podle druhu událostí:g1

– požár: 14

– technická pomoc: 41

– dopravní nehoda: 6

– úniky nebezpečných látek: 0

– záchrana osob a zvířat: 3

– planý poplach: 1


K větším požárům vyjížděli hasiči zejména mimo město. 4. dubna byly k požáru chaty v Příboře vyslány všechny jednotky v rámci 1. stupně požárního poplachu. Oheň na dřevěné rybářské chatě způsobil škodu za 400 tis. Kč a uchráněné hodnoty byly vyčísleny na dalších 600 tis. Kč. O dva týdny později hořela zase střecha rodinného domu v Hájově. I zde zasahovaly všechny jednotky z 1. stupně a díky rychlému zásahu hasičů se podařilo uchránit hodnoty za 1,5 mil. Kč. V Kopřivnici plameny napáchaly podstatně menší škody. Asi nejvíc starostí měl uživatel bytu na ulici Školní, kterému od potravin na sporáku vzplálo zařízení kuchyně.Z dopravních nehod, ke kterým byli hasiči vysláni v průběhu druhého čtvrtletí byla nejvážnější nehoda osobního vozidla v noci 21. 4. ve Veřovicích. Na místě zasahovala naše jednotka společně s jednotkou HZS MSK ze stanice Nový Jičín a Zdravotnickou záchrannou službou. Z osobního vozidla, které sjelo mimo vozovku a zůstalo ve svahu koryta potoka, museli hasiči vyprostit zraněného řidiče. Ke kuriózní nehodě došlo v místní části Mniší, kde se na mostku u točny autobusu převrátil traktor převážející na přívěsu hospodářská zvířata. Tato nehoda se však naštěstí obešla bez zranění a větších škod. Újmu neutrpěli ani převážení býci.

Mezi nejčastější technické zásahy patří otvíraní bytů, kde hrozí nějaké nebezpečí z prodlení – to se děje vždy za asistence policie, dále pomoc záchranné službě s transportem pacienta a v letních měsících taky likvidace nebezpečného hmyzu.


Počet zásahů v 1. pololetí: 102

Rozdělení podle druhu událostí:g2

– požár: 25

– technická pomoc: 62

– dopravní nehoda: 8

– úniky nebezpečných látek: 0

– záchrana osob a zvířat: 4

– planý poplach: 3


Porovnání počtu a skladby událostí v 1. pololetí v letech 2008 – 2011

2008: celkem událostí: 44

2009: celkem událostí: 123

2010: celkem událostí: 88

2011: celkem událostí: 102

g3

Zásahy v roce 2011

Shrnutí za 1. čtvrtletí


Odborná příprava jednotky byla stejně jako v 1. čtvrtletí zaměřena hlavně na vyprošťování osob z havarovaných vozidel. 16. 4. pak připravil HZS MSK pro dobrovolné jednotky předurčené pro zásahy u dopravních nehod celodenní instrukčně metodické zaměstnání v areálu hlučínské štěrkovny. IMZ se zúčastnilo 21 jednotek kategorie JPO 2. Na konci června proběhlo ještě taktické cvičení zaměřené na zdolávání požáru a evakuaci v ZŠ a MŠ Motýlek.V červnu se postupně rozbíhají soutěže TFA a jako v minulých letech se těchto nejtěžších hasičských soutěží účastní pravidelně i naši členové. V červnu jsme měli své zastoupení na závodu dvojic v Hlučíně a první soutěži z Poháru ředitele HZS Moravskoslezského kraje ve Vratimově. Mezi další akce, na kterých se podíleli naši hasiči byla také ukázka techniky pro děti v MŠ na ulici České, na kulturní akci Lašské laškování v centru města a taky účast na Dni požární bezpečnosti 13. 5. v Novém Jičíně. Společně se zdravotníky se pak hasiči podíleli i na průběhu soutěže pro mladé záchranáře Helpík.

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice