Den požární bezpečnosti 2013

uvodV pátek 13. září proběhl celorepublikový Den požární bezpečnosti vyhlášený Českou asociací hasičských důstojníků. Jelikož naše jednotka již rok disponuje novou hasičskou zbrojnicí a také novou požární technikou, rozhodli jsme se, že letos se k tomuto dni také připojíme.

Den požární bezpečnosti je záměrně vyhlášen na „nešťastný“ pátek třináctého a jeho úkolem je především preventivně zapůsobit na veřejnost a mimo to přiblížit občanům práci hasičů. Tato akce je vždy zaměřena na jiné téma. Tento pátek měl za úkol seznámit lidi s nebezpečnými plyny v domácnostech, konkrétně plyny vyskytující se při vaření, ohřevu vody a topení, které mohou způsobit nevratné následky na zdraví a životech obyvatel.Naši hasiči si pro veřejnost připravili den otevřených dveří v budově hasičské zbrojnice a v podvečer vyrazilo družstvo hasičů do ulic města, kde monitorovali průjezdnost a nástupní plochy u výškových budov.Dveře zbrojnice se veřejnosti otevřely v 9 hodin a následujících šest hodin měli možnost prohlédnout si budovu, výstroj a vybavení naší jednotky. Mimo jiné mohli zhlédnout preventivní videoklipy týkající se požáru, dopravních nehod, autonomních hlásičů požárů, tísňového volání apod. Návštěvy našeho působiště využilo mimo mateřských školek a rodin s dětmi, také několik dospělých. Celkově k nám zavítalo kolem 400 návštěvníků.


Podvečerní kontrola průjezdnosti ulic probíhala hodinu. Během této doby se hasiči nesetkali s vážným prohřeškem, nicméně stav zaparkovaných automobilů na ulicích byl nejednou pro nás komplikovaný a místa pro průjezd cisterny nebylo mnoho. V případě jízdy k zásahu, kdy pro nás každá vteřina hraje velkou roli, by nás tato situace zdržela o několik desítek vteřin. V průběhu akce hasiči informovali formou preventivního letáku dohromady 15 řidičů, kteří ve většině případů neponechali šířku 3 metry na průjezd techniky nebo postavili své vozidlo na místo, kterým by musela projet výšková technika pro případnou evakuaci osob z výškových budov. Nejhorší situace byla na ulicích Družební, Dukelská a Kpt. Nálepky.Věříme, že Den požární bezpečnosti měl při nejmenším minimální přínos pro naše spoluobčany, protože nikdo z nás neví, kdy pomoc bude potřeba právě u něj…

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice