Dětský den s Integrovaným záchranným systémem

uvod
První červnový den patří již tradičně dětem, a proto mnohá města a obce připravují pro naše nejmenší různé aktivity, soutěže či přehlídky. Ne jinak tomu bylo 1. 6. 2010 i v Kopřivnici.

 

 

Město Kopřivnice připravilo pro děti akci s názvem „Preventění na Den dětí“. Hlavní částí tohoto programu i přes velmi nepříznivé počasí byly přehlídky činností složek Integrovanného systému. Už od ranních hodin přicházeli malé zástupy školáků se svými učiteli, aby se podívali, např. na první ukázku, kterou předváděli místní mladí hasiči, mladí hasiči ze Štramberka a Mnišího. Po této ukázce nasledovaly přehlídky z činnosti Policie České republiky. Policisté předvedli zásah na skupinu demonstrantů a také ukázali své vycvičené služební psy.


Krátce po závěru policejní ukázky se již začal z okna městského úřadu valit hustý dým a hlavy dětí i dospělých směřovaly směrem vzhůru i přesto, že stále pršelo. Zanedlouho na to začaly k budově přijíždět první hasičské vozy. Ukázku požáru výškové budovy předvedli hasiči z Tatry Kopřivnice, naše jednotka a po malé chvíli na místo dorazila jednotka Hasičského záchranného sboru ze stanice v Novém Jičíně, která předvedla záchranu osob pomocí výškové techniky. Kromě požárního zásahu byly veřejnosti předvedeny i další zásahy hasičů. Hasiči z Nového Jičína předvedli záchranu pana starosty pomocí lezecké techniky a poté slanění jednotlivých hasičů z budovy městského úřadu. Naše jednotka, společně se záchrannou službou a policií na závěr dopoledního programu provedla zásah na fingovanou dopravní nehodu, kde se nacházely dvě zraněné osoby a bylo nutno je vyprostit.


Po dopolední ukázce byla veškerá technika připravena a zaparkována tak, aby široká veřejnost mohla obdivovat, vyzkoušet nebo detailně prozkoumat např. hasičské kontejnery s hasivem CO2, velkou zásobou sorbentu a nebo velkým stanem pro mimořádné události. Vystaveny byly i první vozy jednotek HZS MSK Nový Jičín, JSDH Kopřivnice a HZSP Tatra. Statickou ukázku vozidel měli připravenou i policisté a zdravotníci.


Odpolední program zahrnoval skoro stejné činnosti jako dopoledne, jen byl obohacen o hašení pomocí hasicích přístrojů a naopak zase „okraden“ o policejní ukázky. I přes nepřízeň počasí věříme, že připravený program se veřejnosti, ale hlavně dětem líbil a odnesou si z něj i užitečné rady a informace do budoucího života.Článek v Kopřivnických novinách

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice