Technika

Velký soubor technický prostředků se podařilo koncem roku 2020 pořídit díky integrovanému regionálnímu operačním programu, v rámci projektu Pořízení vybavení pro JSDH Kopřivnice II. Výbava jednotky byla v rámci adaptace na změny klimatu a s tím spojené častější výkyvy a extrémnější projevy počasí rozšířena o nové nebo výkonější typy technických prostředků. Hasiči dostanou pro dlouhodobé zásahy k dispozici univarzální zásahové přilby lehké konstrukce, přibyly prostředky na odstraňování a ořezy poškozených nebo spadlých stromů, výkonné kalové čerpadlo, elektrocentrála, akumulátorový osvětlovací systém a další příslušenství.

Kopřivnice, 17. 4. 2019

Nová technika pořízená v roce 2017 za přispění dotací z IROP.

CAS 30/9000/540 - S3VH

DA - L2Z

26. září 2017 převzali kopřivničtí hasiči z rukou dodavatele, společnosti THT Polička, novou velkokapacitní cisternovou automobilovou stříkačku a dopravní automobil. Nákup techniky byl financován z integrovaného regionálního operačního programu. Spoluúčast města na celém projektu, jehož hodnota přesáhla 10 mil. Kč, činila 10%.

Mezinárodní veletrh hasičské a záchranařské techniky - Brno, 31. 5. - 3. 6. 2017.

Nový automobilový žebřík...

Vozidlo je od srpna 2016 zapůjčeno od HZS Moravskoslezského kraje. V jednotce nahradilo dříve používaný automobilový žebřík AZ 30 IFA.

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice