Technika

Velký soubor technický prostředků se podařilo koncem roku 2020 pořídit díky integrovanému regionálnímu operačním programu, v rámci projektu Pořízení vybavení pro JSDH Kopřivnice II. Výbava jednotky byla v rámci adaptace na změny klimatu a s tím spojené častější výkyvy a extrémnější projevy počasí rozšířena o nové nebo výkonější typy technických prostředků. Hasiči dostanou pro dlouhodobé zásahy k dispozici univarzální zásahové přilby lehké konstrukce, přibyly prostředky na odstraňování a ořezy poškozených nebo spadlých stromů, výkonné kalové čerpadlo, elektrocentrála, akumulátorový osvětlovací systém a další příslušenství.

Kopřivnice, 17. 4. 2019

Nová technika pořízená v roce 2017 za přispění dotací z IROP.

CAS 30/9000/540 - S3VH

DA - L2Z

26. září 2017 převzali kopřivničtí hasiči z rukou dodavatele, společnosti THT Polička, novou velkokapacitní cisternovou automobilovou stříkačku a dopravní automobil. Nákup techniky byl financován z integrovaného regionálního operačního programu. Spoluúčast města na celém projektu, jehož hodnota přesáhla 10 mil. Kč, činila 10%.

Mezinárodní veletrh hasičské a záchranařské techniky - Brno, 31. 5. - 3. 6. 2017.

Nový automobilový žebřík...

Vozidlo je od srpna 2016 zapůjčeno od HZS Moravskoslezského kraje. V jednotce nahradilo dříve používaný automobilový žebřík AZ 30 IFA.

1 2 3

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice