Výcvik a odborná příprava

17. 2. 2021, vodní dílo Větřkovice - výcvik na zamrzlé vodní hladině.

Štramberk, arboretum - Rozšířená lezecká příprava.

Nový Jičín, krytý bazén - Únik chlóru z technologie úpravy vody na krytém bazénu v Novém Jičíně byl námětem taktického cvičení integrovaného záchranného systému ve středu 30. září 2020. Na místě zasahovalo 8 jednotek požární ochrany. Dvě profesionální, ze stanice v Novém Jičíně a Ostravy Zábřehu, odkud přijelo mobilní operační středisko k řízení zásahu přímo na místě události. Dále bylo nasazeno 6 dobrovolných jednotek z obcí Příbor, Štramberk, Suchdol n. O., Kopřivnice, Frenštát p. R. a Studénka. poslední tři jmenované jsou v rámci koncepce specializace předurčeny právě na zásahy spojené s výskytem nebezpečných látek.

Ženklava, 27. 5. 2020 - Výcvik vyprošťování osob z havarovaných vozidel.

V neděli 26. ledna se uskutečnil na vodní nádrži Větřkovice plánovaný výcvik hasičů zaměřený na záchranu osob propadlých ledem na vodní ploše. V hasebním obvodu jednotky se nachází kromě zmíněného vodního díla také retenční nádrž štramberského lomu a řeka Lubina. Členové jednotky procházejí každoročně pravidelnými výcviky s „vodní tématikou“, a to v letním i zimním období na klidné i tekoucí vodě. V letošním roce se o zimním období hovořit úplně nedá, přesto se našly dny, kdy se ledová plocha vytvořila a jednotka této situace k výcviku využila. Hasiči si po teoretické přípravě, která předcházela praktickému výcviku, vyzkoušeli nasimulované prolomení ledu na vodní hladině a úkolem pro zasahující byla záchrana osob z vody a jejich transport ke břehu. Během výcviku byly vyzkoušeny taktické postupy záchrany s využitím technických prostředků, které jsou k dispozici v zásahových vozidlech. Pro práci ve vodě mají hasiči k dispozici tzv. suché obleky, které pro zachránce zajišťují dostatečný komfort i při dlouhodobějším pobytu ve vodě nízké teploty. K záchraně z vody se kromě speciálních prostředků využívá i běžné hasičské vybavení, například nastavovací žebříky, hadice či páteřová deska. Po ukončení výcviku byl v souladu s platnými předpisy výřez v ledu zabezpečen proti neúmyslnému pádu osob. Poté se hasiči vrátili na zbrojnici.

Kopřivnice, Lubina - V úterý 1. října odpoledne se v místní části Lubina na silnici uskutečnilo taktické cvičení všech základních složek IZS (hasiči, Policie ČR, zdravotnická záchranná služba). Námětem cvičení byla dopravní nehoda dodávkového vozidla s cisternou, převážející nebezpečnou látku. Zasahující složky se musely vypořádat s kombinací několika různých faktorů. Cvičení se zúčastnilo přes 80 zasahujících.

Martin, Slovensko - Povodňový výcvik, 7. až 9. 6. 2019. Celkem šest členů jednotky bylo vysláno na povodňový výcvik, který se konal na Slovensku, konkrétně ve městě Martin. Cílem kurzu bylo zdokonalit se v ovládání plavidel, záchraně tonoucích se osob a také poskytování předlékařské první pomoci.

Kopřivnice, MŠ Krátká - V kuchyňce ve 2. nadzemním podlaží v objektu mateřské školy na ulici Krátká došlo vlivem závady na elektrospotřebiči ke vzniku požáru. Ten se začal nekontrolovaně šířit a před ohněm se utekly na střechu schovat jedna učitelka a jedno dítě. Ostatním se podařilo včas evakuovat - takový byl scénář k taktickému cvičení, které proběhlo 11. června 2019.

Kopřivnice, Vlčovice, 8. 4. 2019 - Společné taktické cvičení s jednotkou HZS Moravskoslezského kraje ze stanice v Novém Jičíně. Tématem byl únik chemické látky z havarované cisterny.

Nový Jičín, stanice HZS MSK - 30. března proběhla na stanici Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje v Novém Jičíně odborná stáž spojená s teoretickou odbornou přípravou a praktickým výcvikem zaměřeným na práce při zásazích s únikem nebezpečné chemické látky. Další vzdělávací blok v rámci stáže byl věnován nácviku sebezáchrany hasiče pomocí lezecké techniky.

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice