Výcvik a odborná příprava

Martin, Slovensko - Povodňový výcvik, 7. až 9. 6. 2019. Celkem šest členů jednotky bylo vysláno na povodňový výcvik, který se konal na Slovensku, konkrétně ve městě Martin. Cílem kurzu bylo zdokonalit se v ovládání plavidel, záchraně tonoucích se osob a také poskytování předlékařské první pomoci.

Kopřivnice, MŠ Krátká - V kuchyňce ve 2. nadzemním podlaží v objektu mateřské školy na ulici Krátká došlo vlivem závady na elektrospotřebiči ke vzniku požáru. Ten se začal nekontrolovaně šířit a před ohněm se utekly na střechu schovat jedna učitelka a jedno dítě. Ostatním se podařilo včas evakuovat - takový byl scénář k taktickému cvičení, které proběhlo 11. června 2019.

Kopřivnice, Vlčovice, 8. 4. 2019 - Společné taktické cvičení s jednotkou HZS Moravskoslezského kraje ze stanice v Novém Jičíně. Tématem byl únik chemické látky z havarované cisterny.

Nový Jičín, stanice HZS MSK - 30. března proběhla na stanici Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje v Novém Jičíně odborná stáž spojená s teoretickou odbornou přípravou a praktickým výcvikem zaměřeným na práce při zásazích s únikem nebezpečné chemické látky. Další vzdělávací blok v rámci stáže byl věnován nácviku sebezáchrany hasiče pomocí lezecké techniky.

Sobota 24. 11. 2018, stanice HZS Moravskoslezského kraje v Novém Jičíně - odborná příprava jednotky zaměřená na nebezpečné chemické látky.

Odborná příprava - Kopřivnice, Ženklava - 10. 5. 2018.

V pondělí 12. března proběhl na vodní nádrži Větřkovice plánovaný výcvik hasičů zaměřený na záchranu osob propadlých ledem na vodní ploše.

Odborná stáž jednoho družstva jednotky SDH Kopřivnice na stanici Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje v Novém Jičíně, 15. 10. 2017

Praktický výcvik s technickými prostředky pro velkoobjemové hašení.

Kopřivnice, Lubina - Výcvik jednotky na zamrzlé hladině Větřkovického rybníku. Úkolem hasičů bylo nacvičit taktické postupy při záchraně osob probořených ledem na vodní hladině.

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ
Směnový kalendář

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice