Výcvik a odborná příprava

Lubina, 23. 11. 2016 - Výcvik jednotky zaměřený na záchranu osob z vodní hladiny.

Instruktážně metodické zaměstnání jednotek SDH z okresu NJ předurčených na dopravní nehody. IMZ se uskutečnil u drážních hasičů v Ostravě.

Taktické cvičení jednotky SDH Kopřivnice. Námětem byl požár v kancelářských prostorech v zázemí kulturního domu.

Stáž u HZS MSK proběhla na stanici v Novém Jičíně v neděli 16. října.

Předposlední dubnový víkend se hasiči z kopřivnické jednotky rozhodně nenudili. V sobotu 17. 4. se jedno družstvo s prvovýjezdovým vozem účastnilo odborné stáže na stanici Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje v Novém Jičíně a v neděli 18. 4. proběhla půldenní odborná příprava spojená s praktickým výcvikem, tentokrát již v Kopřivnici.

Bílovec, 2. 2. 2016 - Výcvik vyprošťování osob z havarovaných vozidel.

Výcvik hasičů zaměřený na zásahy spojené s únikem nebezpečných látek. Hasiči si procvičili taktické postupy i samotnou činnost v protichemických oblecích. Součástí výcviku bylo i sestavení provizorního dekontaminačního stanoviště.

Nový Jičín, centrální stanice HZS MSK ÚO NJ - Hasiči z kopřivnické jednotky si pod vedením příslušníků HZS MSK vyzkoušeli imitovaný zásah s únikem nebezpečné látky. Výcvik probíhal na speciálním trenažeru. Jelikož je naše jednotka předurčena kromě zásahů u dopravních nehod také na zásahy s únikem nebezpečných látek a předpokládá se společný zásah s jednotkami HZS MSK, vyzkoušeli si naši hasiči obsluhu a použití speciálních prostředků z výbavy chemických automobilů používaných pro tyto zásahy našimi profesionálními kolegy.

Kopřivnice, Lubina-Větřkovice

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ
Směnový kalendář

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice