Výcvik a odborná příprava

Praktický výcvik s technickými prostředky pro velkoobjemové hašení.

Kopřivnice, Lubina - Výcvik jednotky na zamrzlé hladině Větřkovického rybníku. Úkolem hasičů bylo nacvičit taktické postupy při záchraně osob probořených ledem na vodní hladině.

Lubina, 23. 11. 2016 - Výcvik jednotky zaměřený na záchranu osob z vodní hladiny.

Instruktážně metodické zaměstnání jednotek SDH z okresu NJ předurčených na dopravní nehody. IMZ se uskutečnil u drážních hasičů v Ostravě.

Taktické cvičení jednotky SDH Kopřivnice. Námětem byl požár v kancelářských prostorech v zázemí kulturního domu.

Stáž u HZS MSK proběhla na stanici v Novém Jičíně v neděli 16. října.

Předposlední dubnový víkend se hasiči z kopřivnické jednotky rozhodně nenudili. V sobotu 17. 4. se jedno družstvo s prvovýjezdovým vozem účastnilo odborné stáže na stanici Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje v Novém Jičíně a v neděli 18. 4. proběhla půldenní odborná příprava spojená s praktickým výcvikem, tentokrát již v Kopřivnici.

Bílovec, 2. 2. 2016 - Výcvik vyprošťování osob z havarovaných vozidel.

Výcvik hasičů zaměřený na zásahy spojené s únikem nebezpečných látek. Hasiči si procvičili taktické postupy i samotnou činnost v protichemických oblecích. Součástí výcviku bylo i sestavení provizorního dekontaminačního stanoviště.

Nový Jičín, centrální stanice HZS MSK ÚO NJ - Hasiči z kopřivnické jednotky si pod vedením příslušníků HZS MSK vyzkoušeli imitovaný zásah s únikem nebezpečné látky. Výcvik probíhal na speciálním trenažeru. Jelikož je naše jednotka předurčena kromě zásahů u dopravních nehod také na zásahy s únikem nebezpečných látek a předpokládá se společný zásah s jednotkami HZS MSK, vyzkoušeli si naši hasiči obsluhu a použití speciálních prostředků z výbavy chemických automobilů používaných pro tyto zásahy našimi profesionálními kolegy.

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice