Výcvik a odborná příprava

Předposlední dubnový víkend se hasiči z kopřivnické jednotky rozhodně nenudili. V sobotu 17. 4. se jedno družstvo s prvovýjezdovým vozem účastnilo odborné stáže na stanici Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje v Novém Jičíně a v neděli 18. 4. proběhla půldenní odborná příprava spojená s praktickým výcvikem, tentokrát již v Kopřivnici.

Bílovec, 2. 2. 2016 - Výcvik vyprošťování osob z havarovaných vozidel.

Výcvik hasičů zaměřený na zásahy spojené s únikem nebezpečných látek. Hasiči si procvičili taktické postupy i samotnou činnost v protichemických oblecích. Součástí výcviku bylo i sestavení provizorního dekontaminačního stanoviště.

Nový Jičín, centrální stanice HZS MSK ÚO NJ - Hasiči z kopřivnické jednotky si pod vedením příslušníků HZS MSK vyzkoušeli imitovaný zásah s únikem nebezpečné látky. Výcvik probíhal na speciálním trenažeru. Jelikož je naše jednotka předurčena kromě zásahů u dopravních nehod také na zásahy s únikem nebezpečných látek a předpokládá se společný zásah s jednotkami HZS MSK, vyzkoušeli si naši hasiči obsluhu a použití speciálních prostředků z výbavy chemických automobilů používaných pro tyto zásahy našimi profesionálními kolegy.

Kopřivnice, Lubina-Větřkovice

Kopřivnice, bývalé zdravotní středisko určené k demolici

Kopřivnice, kulturní dům - V pondělí 16. 12. proběhl v kulturním domě v Kopřivnici společný výcvik JSDH Kopřivnice a Štramberk na téma požár v podzemních prostorech. Výcvik byl pojat jako opravdový zásah. Skutečnost a náročnost zásahu jsme zajistili živými figuranty, masivním zakouřením objektu a také zásahem se zavodněným proudem.

Kopřivnice, lanové centrum Vanaivan

Kopřivnice - Výcvik jednotky s různými vyprošťovacími nástroji používanými při vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Hasiči si prakticky vyzkoušeli použití různých druhů ručního nářadí a taky hydraulického vyprošťovacího zařízení. Tentokrát hasiči dostali možnost vyzkoušet si rozstříhat dodávkový automobil. Cílem výcviku byla zejména technika práce s nástroji a ověření si jejich možností v praxi.

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice