Výcvik a odborná příprava

19. a 20. 11. 2010, Starý Jičín - mix techniky na dvoře hasičské zbrojnice

22. 10. - 24. 10. 2010

15. 7. 2010, přehrada Větřkovice - výcvik jednotky v technice práce na vodě, ovládání člunu a záchrany tonoucího.

Výcvik nositelů dýchací techniky, polygon na odborném učilišti PO ve Frýdku-Místku

Ženklava, autovrakoviště.

Odborná příprava jednotky - požáry. Výcvik se konal v objektu určeném k demolici. Hasiči si v podmínkách reálného požáru vyzkoušeli v praxi postupy při likvidaci požáru v obytných budovách ve všech fázích zásahu (průzkum, vedení radiokomunikace s operačním střediskem, tvorba dopravního a útočného vedení, pohyb v objektu při ztížených podmínkách a nasazení přetlakové ventilace).

17. 1. 2010 - Nácvik záchrany osoby na vodní hladině v zimních podmínkách.

Ostrava Fifejdy - výcvik nositelů dýchací techniky na HS 2 HZS MSK.

Odborná příprava na téma dopravní nehody a první pomoc.

Kopřivnice. Ve středu 28. října proběhla odborná příprava celé jednotky. První částí této přípravy byla teorie, po které následoval praktický výcvik na kopřivnické radnici, kde si členové nejdřív zkušebně a poté na ostro vyzkoušeli dopravní a útočné vedení do 5. podlaží, kde došlo k požáru. Poté se členové přemístili na místní koupaliště, kde byla provedena praktická zkouška nového kalového motorového čerpadla Honda.

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice