Výcvik a odborná příprava

17. 1. 2010 - Nácvik záchrany osoby na vodní hladině v zimních podmínkách.

Ostrava Fifejdy - výcvik nositelů dýchací techniky na HS 2 HZS MSK.

Odborná příprava na téma dopravní nehody a první pomoc.

Kopřivnice. Ve středu 28. října proběhla odborná příprava celé jednotky. První částí této přípravy byla teorie, po které následoval praktický výcvik na kopřivnické radnici, kde si členové nejdřív zkušebně a poté na ostro vyzkoušeli dopravní a útočné vedení do 5. podlaží, kde došlo k požáru. Poté se členové přemístili na místní koupaliště, kde byla provedena praktická zkouška nového kalového motorového čerpadla Honda.

Ženklava, autovrakoviště. Odborná příprava jednotky na autovrakovišti v Ženklavě se zaměřením na vyproš'tování osob z havarovaných vozidel. Hasiči si vyzkoušeli práci s ručním nářadím, s hydraulickým vyproš'tovacím zařízením, metody a taktické postupy při zajištění místa nehody, při samotném vyproš'tování a předlékařskou první pomoc.

Kopřivnice, Ženklava - 20.12.2008. Ve spolupráci s výjezdovou skupinou RZP Kopřivnice Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje proběhla zdravotní příprava členů jednotky. Následovalo teoretické školení - zásady a taktické postupy u dopravních nehod, vyprošťování osob z havarovaných vozidel a práci s hydraulickým vyprošťovacím zařízením. Následoval přesun na autovrakoviště do Ženklavy, kde se konala praktická část výcviku.

Odborná příprava jednotky. Proběhl pravidelný výcvik nositelů dýchací techniky a dále pak nácvik záchrany osob a otevření uzavřených prostor.

Odborná příprava v podmínkách reálného požáru. Výcvik se konal v objektu společnosti Vítkovice, který je určen k demolici a nabízí tak jedinečnou možnost k provedení takovéhoto výcviku. Námětem cvičení bylo zdolání požáru v objektu. Hasiči si prověřili veškeré postupy a činnosti od příjezdu k místu zásahu, tzn. průzkum, vedení komunikace v radioprovozu, pohyb a orientace v neznámém prostředí za nulové viditelnosti, vyhledávání ohniska požáru, lokalizace a likvidace požáru.

Odborná příprava jednotky. Základy lezecké techniky, nácvik sebezáchrany hasiče na opasku.

Praktický výcvik, kde byl úkolem nácvik sání vody za pomocí ejektoru a plovoucího čerpadla.

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice