Helpík 2010 – Soutěž malých záchranářů

uvodV pátek 14. května se uskutečnila ve Štramberku zábavně-naučná akce pro děti pátých tříd, která nesla název Helpíkův pohár. Jedná se o program, kdy zkušení záchranáři předávají odborné znalosti z oblasti první pomoci dětem. Helpík je zaměřen na děti ve věku 10- 11 let. Proč? Děti jsou v tomto věku schopné dostatečně vnímat situaci a správně ji vyhodnocovat, a zároveň se nejlépe učí novým dovednostem.

Práce s mládeží je zaměřena na preventivní činnost s cílem předcházení vzniku akutních stavů, tam kde je to možné a dále naučit děti základním a věku úměrným jednoduchým život zachraňujícím úkonům. Naše jednotka se v pátek na této akci aktivně podílela a zařadila se na seznam pořadatelů. Družstvo 1+3 bylo rozděleno na jednotlivá stanoviště, kde byly dětem připraveny reálné modelové situace zranění a náhlých akutních zdravotních problémů. Připraveno bylo žilní krvacení po zásahu sekerou, otrava alkoholem, zástava životních funkcí, popáleniny apod. Dětem byl na začátku soutěže předveden způsob, jak provést, co nejjednodušší a účinnou pomoc postiženým. Poté byly děti rozděleny do dvojic a začaly řešit jednotlivé situace, za které dostávaly podle správnosti provedení body.

Helpíkův pohár je rozdělen do tří kol. Školní kolo, při kterém je dětem prezentována teorie a praxe první pomoci, poté následuje krajské kolo, kdy jsou pro děti připraveny jednotlivá stanoviště s reálnými modelovými situacemi. Závěrem je celostátní kolo, které je součástí prestižní mezinárodní soutěže Rally Rejvíz v Jeseníku. Do celostátního kola postupují nejlepší dvojice z krajských kol. Na závěr bychom chtěli jménem jednotky přizvat i další školy, které se mohou do této soutěže zapojit a žákům tak připravit příjemně strávené dny a přitom jim pomoc získat výborné zkušenosti.

Webové stránky Helpíka

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice