Historie hasičského sboru

Historie hasičského sboru v Kopřivnici

Dobrovolný hasičský sbor v Kopřivnici byl založen roku 1884. V tomto roce bylo zřízeno předsednictvo sboru a to ve složení: velitel, náměstek, jednatel, náčelník lezců, náčelník stříkačů a náčelník ochr. sboru.

Činnost sboru v období Rakousko-Uherska 1884 – 1918

Sbor po založení čítal 69 členů. Roku 1884 sbor převzal od města stříkačku a nakoupil výstroj pro hasiče v ceně 1265 zlatých. 9. prosince vyjel sbor k prvnímu požáru k Drnholci se 43 muži.
V roce 1885 sbor zakoupil od firmy Smékal novou stříkačku a 200 m hadic. Členové použili tuto techniku u požáru, kdy oheň zasáhl sušárnu v domě s č. p. 72.
Roku 1887 sbor čítal již na 89 členů a k zásahům vyjel dohromady 6×. Jednou do města a pětkrát mimo obec.
Roku 1900 se sbor účastnil při hašení velkého požáru v továrně na výrobů vagónů, k těžkému úrazu tu přišel jeden ze členů sboru. Ředitel továrny věnoval sboru za obětavou práci 200 zl.
Záslužnými medailemi byli oceněni členové sboru roku 1904, téhož roku sbor vyjel ke třem požárům.
Pět požárů zaznamenal rok 1908, kdy hasiči vyjeli hasit stolárnu a kovárnu v místní vagónce, a třikrát vyjeli mimo obec.
V roce 1909 bylo dovršeno čtvrt století od založení sboru. Sbor zakoupil 10 m žebřík a začal vyjednávat o pozemku na novou hasičárnu.
Roku 1913 sbor žádá o výstavbu nové zbrojnice.
K roku 1914 sbor vyjížděl již k 42 požárům od založení, u kterých si úspěšně počínal. Sbor získal nové zásahové oblečení a bylo připraveno tovární cvičení. 12 členů sboru nastoupilo na vojenskou službu a začala 1. světová válka.
Minimum členů pociťoval rok 1915, kdy většina hasičů musela nastoupit na povinnou voj. službu.
Začátkem roku 1918 se vrací počet členů sboru do původního stavu. Po skončení války asistoval sbor u mnoha slavností, manifestací a jiných akcí a dopomáhal zakládat nový český stát.

Činnost sboru v období I. republiky 1918 – 1945

V roce 1919 byla uspořádána výroční schůze a byli přivítání všichni, kteří se vrátili z války. Rozhodlo se o definitivní výstavbě nové zbrojnice. Sbor vyjel k požáru stodoly. Byly zavedeny hlídky v kinech, divadlech apod.
1921 – po dvou letech byla schválena výstavba zbrojnice, na kterou sbor čekal mnoho let. Finanční možnosti obce jsou nevelké, proto byly požádány okolní instituce o dary. Největším však byly: 40 000 cihel z továrny, 1000 Kč a 10 q vápna ze štramberské cementárny, hukvaldské panství darovalo dřevo, majitel štěrkovišt daroval štěrk. 7. 8. 1921 – otevřena zbrojnice.
Po letech klidu, kdy sbor zasahoval u několika málo požáru v okolí, přišel rok1930. Sbor zasahoval u požáru v Sýkorci.
V letech 1931 – 33 byl sbor povolán ke 4 požárům. Vyjednává se s továrnou o nákup autostříkačky.
V roce 1934 sbor pořídil novou autostříkačku Tatra 72 s požární úpravou od firmy Hrček & Neugebauer za necelých 46 tisíc korun.
V letech 1935 – 37 byl sbor povolán k 7 požárům. Proběhlo 20 cvičení.
Roku 1938 přes všechny snahy o odpor vtrhla do Kopřivnice jednotka Wehrmachtu a Kopřivnice se stala pohraniční obcí Hitlerovy „Třetí říše“.

Činnost sboru po roce 1945

Rušné roky 1946 a 1947 zažili hasiči, když zasahovali dohromady u 6 požárů.
Roku 1948 se začíná pracovat s mládeží.
V roce 1949 sbor zasahoval u 5 požárů a při červencových povodních.
Mnoho technických prostředků nakoupil sbor v roce 1950. Jednalo se o automobil Tatra pro přepravu mužstva zakoupený z podniku, svolávací sirénu na budovu hasičárny a nový 17 metrový žebřík na nejž zajistilo prostředky město. Zasahoval u požáru v keramické dílně v Kopřivnici.
Od roku 1951 vlastní sbor Mercedes Benz zakoupený od automobilového závodníka Bruno Sojky. K vozidlu je zakoupeno čerpadlo a automobil upraven na AS 16.
Děkovný dopis dostali hasiči 13. 10. 1952 za dobře odvedený zásah při požáru věže kostela v Novém Jičíně.
V roce 1956 je sboru přidělen nový vůz PRAGA RN – AS 16.
Požáry stohů zastihly obce Lichnov a Závišice v roce 1960.
Opět sbor získal nový požární vůz – 1965. Tentokrát starší CAS 16 – Praga RN. Historická Tatra 72 z roku 1934 musela bohužel se sboru odejít – byla převedena hasičům do Ženklavy…
Roku 1969 sbor získává novou techniku a to automobilový žebřík IFA W50L. Z důvodu nedostatku místa v hasičské zbrojnici došlo k přístavbě zbrojnice.
Píše se rok 1980 a sboru je přidělen zbrusu nový vůz CAS 32 – Tatra 148 6×6 . S příchodem dalšího roku se do hasičárny dostává vozidlo DVS – Avia A30.
V jubilejním roce 1994, kdy sbor oslavil 110 let od založení, má sbor již jen 49 členů. Na jednotku je kladen velký nárok a proto se školí na stanici HZS Nový Jičín a 12 členů odjíždí na kurz do hasičské školy v Jánských Koupelích.
Do roku 1998 sbor vstoupil se 43 členy a kroužkem mladých hasičů se 17 členy.

Činnost sboru v novém tisíciletí

Přišlo nové tisíciletí, rok 2000. Ten začal požárem domu na náměstí ve Štramberku. K požáru se vyjelo ještě 3×.
Rok 2001 – sbor byl povolán k požáru a zúčastnil se cvičení na téma únik čpavku na zimním stadiónu v Kopřivnici.
V letech 2002 – 2003 se činnost sboru neměnila od předchozích let. Sbor byl svolán k 10 požárům, z toho ve 3 případech jsme zůstali v záloze na základně. Technika stárne a není týdne, kdy by se nemusela opravovat, hlavně cisterna.
Postupně začíná narůstat počet zásahů.
V roce 2006 byla jednotka povolána již k 17 událostem, z nichž byly nejtěžšími lednový požár bytu v panelovém domě na ulici Česká, kdy zásah komplikoval silný mráz až –25° C, a v srpnu požár v areálu zemědělského družstva v místní části Lubina, kdy byl operačním střediskem Hasičského záchranného sboru v Novém Jičíně vyhlášen 2. stupeň požárního poplachu a na místo se sjelo celkem 10 jednotek (2 profesionální a 8 dobrovolných). Jednotka vyjela taky ke třem větším požárům do Příboru – v březnu chata na Hukvaldské ulici, v červenci požár hospodářské budovy na ulici 9. května a v srpnu požár rodinného domku na Bezručově ulici. V témže roce je rozšířena zásahová jednotka o 4 nové členy, 6 členů absolvuje kurz nositelů dýchací techniky a 2 hasiči týdenní odborný kurz strojníka. Město Kopřivnice získalo státní dotaci ve výši 2 mil. Kč na obnovu požární techniky a na podzim 30. 11. 2006 získává jednotka po 26 letech nový zásahový automobil CAS 24 na podvozku Tatra 815 Terrno1 4×4.2.

Od roku 2007 můžeme psát novodobou historii našeho sboru a jednotky.

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice