Odborná příprava jednotky

uvodVe čtvrtek 26.6.2008 proběhla odborná příprava – praktický výcvik – zdolávání požáru v objektu.

Podobný výcvik absolvovala naše jednotka letos na jaře v Ostravě, v areálu dolní továrny Vítkovic, kde se pro výcvik v reálných podmínkách využívají budovy určené k demolici. V souvislosti s přestavbou probíhající v areálu autobusového nádraží v našem městě, které musela ustoupit jedna budova se mohla další fáze reálného výcviku odehrát v domácím prostředí. Kromě naši jednotky se výcviku zúčastnili i profesionální hasiči z HZS MSK, stanice Nový Jičín.

Předmětem praktického výcviku byl pohyb v neznámém prostředí se sníženou viditelností za použití dýchací techniky, vyhledávání a záchrana osob a zdolávání požáru v objektu.

Výcvik byl veden v reálných podmínkách – v prostorách byl vyvolán řízený požár. Tři družstva hasičů si postupně vyzkoušela dva různé typy požárů. Ve sklepě a v patře budovy. Zejména požáry v podzemí mají svá specifika – horší odvod produktů hoření a s tím spojené nedokonalé spalování, vyšší stupeň zakouření, větší teplota prostředí a složitější orientace ve stísněných prostorách.

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice