Odborná příprava ve spolupráci s HZS MSK Nový Jičín – téma: dopravní nehody

uvodBěhem měsíce října a listopadu probíhala odborná příprava, která byla zakončena praktickým výcvikem před budovou hasičské zbrojnice. Tématem se staly dopravní nehody – vyprošťování zraněných osob, postupy při stříhání vozidla, apod. Celé školení měl na starosti Tomáš Fešar z Hasičského záchranného sboru Moravskoslezkého kraje v Novém Jičíně a tímto mu také děkujeme.



Začátkem této odborné přípravy se stala teoretická část v pátek 9. října. Celoodpolední teoretická příprava se skládala z několika částí. Za zmínku stojí hlavně teorie první pomoci, postupy při vyprošťování osob, postupy při stříhání vozidla, nástrahy a nebezpečí, se kterými se mohou hasiči u dopravních nehod setkat a konstrukce vozidel.

Poté k nám ve středu 11. listopadu pro změnu zavítala posádka Rychlé zdravotnické pomoci z Kopřivnice. Hlavním úkolem bylo, aby si členové jednotky vyzkoušeli vybavení vozidla záchranné služby, se kterým mohou přijít u zásahu do styku, například u dopravních nehod, transportu pacienta apod. Ve zbylém času byla připravena v klubovně hasičské zbrojnice přednáška a praktická ukázka první pomoci, kterou provedl nový člen naší jednotky, který slouží zároveň u záchranné služby v Kopřivnici.

Závěrečná část proběhla 17. listopadu. V dopoledních hodinách dorazili hasiči z Nového Jičína se svým vyprošťovacím speciálem před hasičskou zbrojnici, kde bylo již místo na vyložení vraku vozidla, připraveného k výcviku. Členové byli rozděleni na dvě družstva. Obě družstva měla za úkol vyprostit zraněnou osobu z vozidla, avšak každé jiným způsobem. Poté došlo na samotnou práci s hydraulickým vyprošťovacím zařízením Holmatro. Bylo vyzkoušeno několik postupů při stříhání, rozepínání popř. roztahování karosérie vozidla. Kolem poledne byla rozstříháná Škoda 105 naložena zpátky na VYA – T 815 8×8 a odborná příprava na téma dopravní nehody pro tento rok ukončena.



Další foto z výcviku

 

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice