Po stopách naší historie

7

V tomto roce si průběžně připomínáme 130 let od založení hasičského sboru v Kopřivnici. Během celého roku jsme uspořádali nebo se podíleli na několika akcích, kterými se toto významné výročí oslavilo. Kromě současnosti se také chceme věnovat historii hasičstva v Kopřivnici, a proto jsme v průběhu roku pátrali pomocí několika zdrojů v různých historických archivech.

Rozhovory s pamětníky (kde nám velice pomáhá např. nejstarší současný člen sboru pan Leopold Melčák) se nám postupně daří skládat mozaiku historických událostí a objevujeme některé nové zajímavé skutečnosti. V dalším kroku jsme navázali spolupráci s panem Ondřejem Šalkem, vedoucím muzea Fojtství, kterému jsme zapůjčili ke studiu celou řadu historických písemností a obrazových materiálů. Postupně tak získáváme ještě další, zcela jiný náhled na minulost hasičského sboru v Kopřivnici. Společnými silami připravujeme materiál, který pak vydáme v tištěné podobě.

Stručný článek věnovaný historii hasičského sboru v Kopřivnici vyšel v Kopřivnických novinách dne 25. 9. 2014.

1


Malá ochutnávka z nově objevených (a na našem webu dosud nepublikovaných) historických obrazových materiálů. 

  • Na začátku článku (vpravo nahoře) vidíte dobovou fotografii první hasičské zbrojnice v Kopřivnici. Stála přibližně na místě dnešní ZŠ náměstí u tehdejší okresní silnice v letech 1885 až 1910.

 

2

  • – Požární cvičení ještě s koňmi taženým vozem

 

3

  • – Společné požární cvičení v obci se závodní jednotkou podniku Tatra (někdy mezi roky 1934 až 1939)


Děkujeme muzeu Fojtství za poskytnutí obrazových materiálů – určeno k prezentaci jednotky a SDH Kopřivnice. 

130

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice