Povodně 2009

uvodVe středu 24. 6. 2009 se přes velkou část území Novojičínska přehnala ničivá povodňová vlna, která na zasaženém území zanechala mnohonásobně větší spoušť než katastrofální záplavy v roce 1997. K rozvodnění toků došlo navíc extrémně rychle a tak nebyl ani dostatečný časový prostor na varovaní obyvatelstva.

Pro naši jednotku začaly povodně vyhlášením poplachu ve středu večer v 18:56. První družstvo s CAS 24 T 815 bylo vysláno operačním střediskem Hasičského záchranného sboru k zatopeným obytným domům ve Školské čtvrti ve Frenštátě pod Radhoštěm. V tu chvíli již zasahovali místní hasiči u několika jiných událostí. Po příjezdu na místo a průzkumu byly ihned nasazeny všechny dostupné čerpací agregáty a postupně byla odčerpána voda ze zatopených sklepů v pěti vchodech dvou bytových domů.Mezi tím, asi po třičtvrtě hodině od výjezdu prvního vozu, bylo naše druhé družstvo s CAS 32 T 148 vysláno na pomoc do obce Ženklava. Zde byla situace daleko kritičtější. Hasiči prováděli vyhledávání a evakuaci obyvatel. První družstvo s CAS 24 T 815 nasazené ve Frenštátě bylo po zhodnocení situace řídícím důstojníkem vysláno na pomoc zasahujícím jednotkám právě do Ženklavy. Zde se obě naše družstva a místní jednotka spojily.

Na základě hlášení situace z ostatních oblastí, byla celá naše jednotka převelena do Kunína. Cestou na místo byla připojena další technika – dopravní automobil DA 12 Avia a celá jednotka provedla ještě monitoring v obci Závišice.

V Kuníně již byly na místě jednotky HZS Moravskoslezského kraje ze stanice Nový Jičín, protipovodňová skupina z Ostravy Fifejd a na cestě byly další dobrovolné jednotky. Naše jednotka se dostala postupně do čela zasahujících sil a prováděla monitorování situace a vyhledávání osob v zaplavených oblastech. V druhé polovině obce směrem od Nového Jičína se dostali hasiči až k lidem, kteří zatím marně čekali na pomoc. V rodinném domě byla od okolí odříznuta rodina se starším mužem po akutní srdeční příhodě. Hasiči převzali postiženého a na vakuové matraci jej přepravili asi 300m přes zatopené území k vozidlu a za stálé resuscitace jej okamžitě převezli do nemocnice v Novém Jičíně. I přes veškerou snahu rodinných příslušníků, kteří prováděli oživovací pokusy ještě před příjezdem hasičů a lékařů, se muže již zachránit nepodařilo… Poté se družstvo s CAS 24 T 815 vrátilo zpět do Kunína. Cestou zpět se následkem podemletí břehu Jičínky na silnici v Šenově u NJ zřítil vzrostlý strom. Hasiči strom pomocí motorové pily rozřezali a uvolnili komunikaci. V Kuníně pak byl z jednotek dobrovolných hasičů Kopřivnice, Ostrava Heřmanice, Polanka, Zábřeh a družstva hasičů ze Záchranného útvaru Hlučín vytvořen odřad, který ve spolupráci se starostkou obce prováděl systematické vyhledávání osob v ohrožených oblastech. Postupně bylo ještě ze svých domovů evakuováno několik obyvatel.Celý odřad se poté přesunul do Jeseníku nad Odrou, odkud byla hlášena nejhorší situace. Do akce byla z našeho odřadu ihned nasazena osmikolová „vojenská“ Tatra ze Záchranného útvaru Hlučín a později ještě CAS 32 T 815 JSDH Ostrava Heřmanice. V době příjezdu jednotek hasičů a záchranářů byla situace v Jeseníku natolik závažná, že jediná technika, která se mohla pohybovat v zaplaveném území byly právě osmikolové vyprošťovací Tatry HZS MSK a čluny. Vzhledem k povětrnostním podmínkám nemohl být nasazen ani vrtulník, který se dostal do akce až s rozedněním.První den záplav tak skončil pro naši jednotku až v 8:00 následujícího dne. Během čtvrtka byla po návratu na základnu ošetřena technika a podle vypracovaného schématu nasazovaní sil byla naše jednotka znovu vyslána v pátek, sobotu, neděli, úterý, čtvrtek a posledním dnem byla sobota 4 .7. 2009. Evakuační a záchranářské práce vystřídaly zejména zásahy typu čerpání vody ze zatopených domů aby nedošlo vlivem vody k narušení statiky budov, odstraňování překážek z koryt vodních toků a mostů a čerpání zaplavených studní. V pátek zasahovala naše jednotka spolu s JSDH Slatina, Trojanovice a Štramberk znovu v Kuníně a v sobotu, neděli a v úterý v sektoru „Jičínka“ v obcích Životice a Žilina, ve čtvrtek 2. 7. v Jeseníku n. O a v sobotu 4. 7. opět v sektoru „Jičínka“.


Fotografie z prvního dne

Fotografie z dalších dnů

Reportáž KTK 


Shrnutí:

Přehled nasazení jednotky:

24. 6. 2009 – Frenštát p. R., Ženklava, Závišice, Kunín, Šenov u NJ

25. 6. 2009 – Kunín, Jeseník n. O.

26. 6. 2009 – Kunín

27. 6. 2009 – Životice u NJ, Žilina

28. 6. 2009 – Životice u NJ, Žilina

30. 6. 2009 – Životice u NJ, Žilina

2. 7. 2009 – Jeseník n. O.

4. 7. 2009 – Životice u NJ, Žilina


Během povodní zasahovala naše jednotka celkem u 77 mimořádných událostí. Zachráněno bylo 8 osob, několikrát byla poskytnuta předlékařská první pomoc, v 5-ti případech bylo prováděno uvolnění vodního koryta (vyprošťování vraků, odstraňování naplavenin – stromy apod…), 2 x byla poskytnuta požární asistence (1 x při demolici poškozeného rodinného domu v blízkosti narušeného plynového vedení a 1 x při pálení dřevěného odpadu po čištění břehů Jičínky). Dále bylo celkem odčerpáno a vyčištěno 22 sklepů v rodinných nebo bytových domech a 44 studní.

Zásahy v roce 2009

V pátek 18. 9. 2009 obdržela naše jednotka jménem hejtmana Moravskoslezského kraje, spolu s ostatními zúčastněnými složkami IZS, poděkování a pamětní list za profesionální a obětavou pomoc při záchranných pracech a likvidaci následků ničivých povodní ze začátku léta.

Fotografie z předání

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice