Požár v kulturním domě – taktické cvičení

PA310061

Poslední říjnový den roku  2016 se uskutečnilo taktické cvičení jednotky SDH Kopřivnice. Ve spolupráci s kulturním domem, byl připraven komplexní nácvik řešení krizové situace v tomto provozně velice složitém objektu. Připomeňme, že jeho součástí je mimo hlavní divadelní sál také informační centrum, knihovna, kino a do správy organizace patří rovněž budova technického muzea.


Námětem pro cvičení byl požár v jedné z kanceláří v zázemí nové části objektu. Vzniklý požár aktivoval čidlo elektrické požární signalizace, které „poslalo“ signál přes ústřednu na pult městské policie, která ohlásila událost na operační středisko Hasičského záchranného sboru. To po příjmu tísňového volání vysílá na místo jednotky podle požárního poplachového plánu (v případě tohoto cvičení byla vyslána pouze JSDH Kopřivnice). Zaměstnanci provedli evakuaci celého objektu kulturního domu, včetně návštěvníků kina, knihovny a informačního centra, kteří se v tu chvíli nacházeli v budově.

foto-clanek

Úkolem hasičů bylo vyhledat místo požáru, provést jeho lokalizaci a likvidaci a v vyhledávat v zasaženém prostoru případné osoby, které se nestihly evakuovat. Požár imitoval divadelní dým, který zakouřil značnou část 3. nadzemního podlaží v zázemí nové části kulturního domu. Hasiči se pohybovali v prostoru s nulovou viditelností, s použitím dýchacích přístrojů. Při průzkumu nalezli jednu zraněnou osobu, kterou transportovali pomocí speciálních záchranných nosítek a výškové techniky do bezpečí.

 

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice