Požár v kulturním domě

uvodV pondělí 10. 6. 2013 se mohli náhodní návštěvníci kulturního domu ocitnout uprostřed požárního cvičení, které proběhlo v dopoledních hodinách právě v objektu kulturního domu a technického muzea.

Na scénáři samotného cvičení jsme úzce spolupracovali s vedením a zaměstnanci kulturního domu tak, aby se do činnosti při vyhlášení požárního poplachu sami aktivně zapojili. Právě ti by totiž řídili a usměrňovali evakuaci návštěvníků při vzniku požáru v době provozu a konání akcí do příjezdu jednotek požární ochrany. Předmětem cvičení byla mimo jiné také zkouška provozuschopnosti elektrické požární signalizace, přenos signálu na pult centrální ochrany městské policie a ohlášení na operační středisko Hasičského záchranného sboru, které následně vysílá jednotky k zásahu. Zaměstnanci kulturního domu si rovněž cvičně vyzkoušeli evakuaci.

201306130947_foto-clanek-2
Fotogalerie ze cvičení

Samotná činnost hasičů byla zaměřena v prvé řadě na vyhledávání a záchranu osob ve složitém prostoru kulturního domu – uvnitř budovy zůstali dva zaměstnanci, kteří po intoxikaci zplodinami hoření upadli do bezvědomí… Dále se práce na místě zásahu soustředily na identifikaci aktivovaného čidla elektrické požární signalizace a vyzkoušeno bylo rovněž ustavení a použití výškové techniky. Hasiči si rovněž zopakovali taktické postupy tvorby dopravního a útočného vedení v budovách.P.S. Děkujeme panu Janu Zahradníkovi za fotodokumentaci cvičení.

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice