Požár v kulturním domě

uvodV pondělí 10. 6. 2013 se mohli náhodní návštěvníci kulturního domu ocitnout uprostřed požárního cvičení, které proběhlo v dopoledních hodinách právě v objektu kulturního domu a technického muzea.

Na scénáři samotného cvičení jsme úzce spolupracovali s vedením a zaměstnanci kulturního domu tak, aby se do činnosti při vyhlášení požárního poplachu sami aktivně zapojili. Právě ti by totiž řídili a usměrňovali evakuaci návštěvníků při vzniku požáru v době provozu a konání akcí do příjezdu jednotek požární ochrany. Předmětem cvičení byla mimo jiné také zkouška provozuschopnosti elektrické požární signalizace, přenos signálu na pult centrální ochrany městské policie a ohlášení na operační středisko Hasičského záchranného sboru, které následně vysílá jednotky k zásahu. Zaměstnanci kulturního domu si rovněž cvičně vyzkoušeli evakuaci.

201306130947_foto-clanek-2
Fotogalerie ze cvičení

Samotná činnost hasičů byla zaměřena v prvé řadě na vyhledávání a záchranu osob ve složitém prostoru kulturního domu – uvnitř budovy zůstali dva zaměstnanci, kteří po intoxikaci zplodinami hoření upadli do bezvědomí… Dále se práce na místě zásahu soustředily na identifikaci aktivovaného čidla elektrické požární signalizace a vyzkoušeno bylo rovněž ustavení a použití výškové techniky. Hasiči si rovněž zopakovali taktické postupy tvorby dopravního a útočného vedení v budovách.P.S. Děkujeme panu Janu Zahradníkovi za fotodokumentaci cvičení.

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice