Praktický výcvik

uvodOdborná příprava jednotky v prvním čtvrtletí 2010 byla zakončena prověřovacím cvičením v sobotu 27. 3. večer a praktickým výcvikem jednotky v úterý 30. 3. – námětem bylo zdolávání požáru v obytných domech.

V sobotu 27. 3. v 19:11 byl vyhlášen jednotce poplach – výjezd k požáru domu na ulici Záhumenní. Podle informací operačního střediska HZS se má uvnitř objektu nacházet osoba – to byl námět k prověřovacímu cvičení jednotky. O tom, že jde o cvičení, se hasiči dověděli až ve chvíli, kdy při průzkumu uvnitř objektu našli figurínu…

Na stejném místě a ve stejném objektu se pak konal v úterý praktický výcvik pro celou jednotku. Hasiči si vyzkoušeli v praxi metody a postupy vnikání do objektu, provedení průzkumu a záchrany osob.Po první části cvičení, zaměřené hlavně na pohyb v prostředí s nulovou viditelností (hasiči měli při pohybu uvnitř zalepené zorníky masek dýchacích přístrojů) a záchranu osob následovala část věnovaná nácviku vstupu do objektu, kde probíhá nedokonalé hoření a kde hrozí riziko náhlého vznícení nahromaděných zplodin hoření po vytvoření vstupního otvoru, kdy se do prostoru vyplněného horkými plyny dostane vzdušný kyslík (backdraft).

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice