Příprava Tatry na výjezd

6Včera tj. 6. června jsme připravovali Tatru 815 na první výjezd.

Nejdříve jsme jeli načerpat pohonné hmoty do cisterny. Poté jsme vyzkoušeli všechny agregáty a připravili je na zásahovou činnost. Vozidlo se dovybavilo maskami Auer a CM 5, dvěma sudy, každý s jiným druhem sorbentu, cestářským koštětem, vakuovými dlahami a ručním vyprošťovacím nástrojem VRVN 1. Dále jsme do vozidla umístili informační tabulky pro správné vedení radiové komunikace a popis naladění jednotlivých kanálů na radiostanici. Nedávno se do vozidla instalovala radiostanice Motorola GM 300. Nyní se ve vozidle nachází tato výbava: přetlakový ventilátor, motorová pila, plovoucí čerpadlo, dýchací přístroje, protichemické obleky, vakuové dlahy, zdravotnický kufr, nářadí, sorbenty Cansorb a Perlit, hadice, armatury, proudnice, trhací hák, nosítka, savice, ženijní nářadí, koště, hasicí přístroje, nastavovací žebřík a ochranné obleky do deště. Do výjezdu se vozidlo zařazuje od pátku 8. června 2007. Nyní budeme mít k dispozici dvě cisterny CAS 24 Tatra 815, CAS 32 Tatra 148 a dopravní automobil DA 12 Avia A30. Věříme, že nám bude naše nová Tatra dobře sloužit a u zásahu pomůže mnoha lidem.

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice