Přívalové srážky 31. 5. 2016

11

Rozmary přírody poslední květnový den roku 2016 nadělaly mnoho starostí občanům našeho města. Extrémně silné srážky spojené s krupobitím zcela zaplnily kapacity kanalizační sítě. Voda valící se po cestách a chodnících zatápěla sklepy domů, problémy způsobovaly i zahlcené vtokové vpustě na plochých střechách. Mnoho sklepů bylo zatopeno i vodou vytlačenou zpětně skrz kanalizaci.

Operační středisko Hasičského záchranného sboru vyhlásilo poplach kopřivnické jednotce krátce po 18. hodině. Družstvo s CAS 24 vyjíždělo na polikliniku. Ještě před jeho výjezdem se rozsvítila poplachová světla znovu. Do terénu byla vyslána i druhá cisterna. Od té doby zasahovali naši hasiči nepřetržitě až do cca 1 hodiny následujícího dne na různých místech Kopřivnice. Povolány byly i všechny dobrovolné jednotky zřízené v místních částech Lubina, Vlčovice a Mniší. Právě hasiči z Lubiny a Mniší mohli v opravdu krizové situaci využít své nové zásahové automobily, které jim byly z městského rozpočtu pořízeny závěrem minulého roku.

Situace v Kopřivnici byla natolik závažná, že v prostorách hasičské zbrojnice v Kopřivnici byl zřízen krizový štáb. Bylo zde rovněž přesunuto mobilní operační středisko. Místo před hasičskou zbrojnicí na Štramberské ulici se stalo rovněž seřadištěm pro další jednotky, které byly povolány na pomoc z nezasažených částí kraje, zejména dobrovolné jednotky z města Ostravy. Převážnou část náplně práce hasičů tvořila likvidace následků napáchaných vodou. Ke slovu se dostaly všechny druhy čerpadel. V Kopřivnici bylo nasazeno celkem 17 jednotek požární ochrany, z toho 15 dobrovolných. Hasiči provedli zhruba 70 zásahů, z toho kopřivničtí hasiči (bez jednotek z místních částí) zasahovali 26 x (z toho 20 x v úterý odpoledne a v noci a dalších 6 událostí ve středu během dne).

 

Zasahující jednotky v Kopřivnici a místních částech:

 • JSDH Kopřivnice
 • JSDH Lubina I
 • JSDH Lubina II
 • JSDH Mniší
 • JSDH Vlčovice
 • HZS MSK, stanice Nový Jičín
 • HZS MSK, stanice Ostrava Fifejdy (mobilní operační středisko)
 • JSDH Štramberk
 • JSDH Šenov
 • JSDH Ostrava Heřmanice
 • JSDH Ostrava Radvanice
 • JSDH Ostrava Nová Ves
 • JSDH Ostrava Michálkovice
 • JSDH Ostrava Bartovice
 • JSDH Ostrava Pustkovec
 • JSDH Ostrava Krásné pole
 • JSDH Ostrava Zábřeh

 

Výpis jednotlivých událostí

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice